Arkiv

Gamle nyheder

December/2023

 

28/12-2023

Nyhedsbrev link

 

18/12-2023

 

Status på vandet i områderne: Hyldebær Alle Lige 500, Slåen Alle Ulige 600, Tyttebær Alle Ulige 00 og Brombær Alle lige 100

Kære Haveejer

 

Jeg lovede at i ville få en melding omkring åbning / lukning af vandet i jeres område. Som i ved var vi rundt i går. Rigtig mange kom og hjalp os, hvilket vi sætter stor pris på. Tak skal i have.

 

Bestyrelsen har nu drøftet den ærgerlige situation og besluttet ikke at åbne op for vandet før tidligst i det nye år.

 

Desværre kunne vi intet stille op da flere haveejer ikke havde lukket for deres stophane. I nogle haver kunne vi ikke komme ind og i nogle haver kunne vi simpelthen ikke finde stophanen.

 

Derudover fandt vi yderligere 3 defekte stophaner.

 

Hvis vi skal lykkes med at finde utætheden er vi nødt til at få lukket alle stophane på en og samme tid. Da lækken jo kan ligge i vores hovedledninger.

 

Vi i bestyrelsen syntes ikke at vi kan tage ansvar for det vandspil og manglende interesse for at få løst problemer fra flere af de berørte haveejere. Vi syntes selv vi har gjort alt hvad der står i vores magt få at få løst problemet inden jul. Desværre forgæves.

 

På bestyrelsens vegne

 

Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

 

Hej alle

 

Vi har fået okay fra bestyrelsen, at vi starter i weekenden med grenaffald fra 1 juledag. 🎄🎄🎄

 

Så er det tid til at få beskåret din haves træer, buske og hække👩‍🌾

 

Grenaffaldet kan du komme af med i januar måned på parkeringspladsen.

 

🚗🚗Alle parkeringspladser får en afspærringscylinder med teksten: Grenaffald på Parkeringsplads i januar måned Start her!

 

Sidste dag er: Onsdag den 31 januar 2024

 

Se nedenfor:  Overblik; Her er de steder vi må ligge

 

 LINK

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle i Rønhøjgård fra containergården 

Vi ses til foråret👩‍🌾

Jon og Andre 

 

 

 

17/12-2023

 

Kære Haveejer

Gældende for Tyttebær ulige og Brombær lige.

Så har vi været rundt i området og der er desværre ikke gode nyheder. Vi fandt yderligere 3 defekte stophaner som vil bliver tjekket i løbet af næste uge.

Derudover havde vi flere haver hvor der ikke var lukket for vandet, dem vi kunne finde, lukkede vi selvfølgelig. Desværre var der også haver hvor vi ikke kunne finde stophanen og hvor der ikke er lukket for vandet.

Vi har nu lukket for vandet igen. Og for at vi skal lykkes er det altså vigtig at alle stophaner er lukket, derved kan vi udelukke utæthed på hovedledningen.

Dog nærmere julen sig og vi vil ikke gå rundt de næste 2 weekender.

Om vi åbner op igen i forbindelse med jul og nytår må i afvente bestyrelsens beslutning. Forhåbentlig kan vi få det afgjort i dag senest i morgen, af hensyn til den der skal holde juleferie i deres haver.

Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

Kære Haveejer

Gældende for lige Hyldebær og ulige Slåen.

Vi havde så stort et fremmøde i dag ved gennemgangen af området at vi besluttede at gå tjek i dit område. Desværre måtte vi konstatere at der var rigtig mange der ikke havde lukket for deres stophaner og vi fandt flere haver vi ikke kunne få adgang til. Derudover fandt vi defekte stophaner. Disse vil blive tjekke op i løbet af næste uge.

Desværre står systemet stadigvæk og skyder masser af vand ud 24 t i døgnet. Vandforbruget er stadigvæk alarmerende højt i natte timer.

Vi har derfor valgt at lukke for vandet indtil videre.

Dog ved vi godt at vi nærmere os julen og nytåret. Bestyrelsen vil tage stilling til om der skal åbnes op i denne forbindelse. Vi ved mange gerne vil være i deres huse i juleferien.

Der kommer nærmere besked i dag eller seneste i morgen.

Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

Alle reaktioner:

1414

 

 

 

15/12-2023

Kære Havejer 

 

Vi har fået en brudalarm i jeres område og har derfor desværre været nød til endnu engang at lukke for vandet hertil morgen. 

 

Umiddelbart bliver vi i samarbejde med jer haveejer nød til at gennemgå hele området her i weekenden. 

 

Vi melder ud i løbet af dagen hvornår dette bliver og forventningen er, at så mange som mulig hjælper til 😊

 

Når i har læst denne mail må i meget gerne melde ind om i har lukket for jeres stophaner.

 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

'

 

 

07/12-2023

Kære Haveejer 

 

Som i sikkert har læst både på mailen i har modtaget og på Facebook har vi 2 områder der skal tjekkes igennem. Det vil sige at vi skal rundt i alle de berørte haver og lukke for stophanerne for derefter at tjekke op på om der er læk på vores hovedledning. Det er en opgave der tager omkring 4-5 t. Dette vil vi gøre på lørdag og vi starter op kl. 9.30. Så hvis du/i har tid mødes vi ved legepladsen.

 

Så kom glad og hjælp os med at få styr på vores vand. 

 

Meld gerne ind på formandsmailen om du/i kan hjælpe til. 

 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

06/12-2023

Lige 500 Hyldebær Alle og Ulige 600 Slåen Alle

Kære Haveejer 

 

Vi har konstateret at vores måler som dække dit/jeres område kører med konstant flow. 

 

Det vil sige at der er en læk et eller andet sted. I bedes hurtigst mulig for tjekke op på jeres haver og stophaner. 

 

Melde venligst retur til denne mail når du/i har tjekket. 😊

 

Hvis lække ikke er fundet inden weekenden, vil der blive lukket for vandet.

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

06/12-2023

Ulige 100 Brombær Alle og lige 200 Solbær Alle

Kære Haveejer 

 

Vi har konstateret at vores måler som dække dit/jeres område kører med konstant flow. 

 

Det vil sige at der er en læk et elle andet sted. I bedes hurtigst mulig for tjekke op på jeres haver og stophaner. 

 

Melde venligst retur til denne mail når du/i har tjekket. 😊

 

Hvis lække ikke er fundet inden weekenden, vil der bliver lukket for vandet.

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

November/2023

 

28/11-2023

Husk at aktivitetsudvalget afholder julebanko 10. december 2023 - se link her

 

19/11-2023

Kære Haveejer

Ja så havde vi vores første brud alarm og på vedlagte billeder kan i se hvor meget vand det har givet. Nu var det heldigvis i dagstimerne dette sket og vi var alle haverne igennem i det berørte område, det tog ca. 1½ t at finde dette brud. 

 

Der var frost natten mellem fredag og lørdag, ikke meget frost, men nok til et brud.

 

Desværre oplevede vi nogle haver, hvor der endnu ikke var blevet lukket for vandet.

 

Var bruddet sket om natten havde vandet virkelig fået lov til at løbe, og havde været en stor omkostning for foreningen.

 

Så få nu lukket for den stophane og spar os for at skulle rende rundt og tjekke op på dette og spar dig/jer selv for en bod på 5000 kr.

 

  

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

18/11-2023

Bruddet er fundet. De havde desværre ikke lukket for vandet.

Husk nu at lukke for jeres stophaner. Ud over at I får en bod på kr. 5000 er der også nogle der skal rykke ud og finde bruddet.

Fortsat god weekend

 

 

18/11-2023

Der er brud alarm på Solbær Alle lige nr og Brombær Alle ulige nr.

Inden længe er der folk i området; men du bedes tjekke dit hus. Det kan jo både være ude eller inde i huset. Hvis ikke brudet findes, lukkes der for vandet i området.

Opdatering følges når der er nyt i sagen.

Hilsen

Vibeke/Formanden

 

 

Oktober/2023

 

14/10-2023

Så er der åbnet for vandet igen (kl. 17:00)

Vi har desværre haft et brud på Solbær Alle ulige/Blåbær Alle lige numre og derfor er der lukket for vandet.

 

Vagten er tilkaldt og vil hurtigst mulig komme.

 

I vil blive informeret om status via hjemmesiden og foreningens egen Facebook side 

14/10-2023

 

GENERALFORSAMLING 6. april 2024

Kære Havejer 

 

Da vores generalforsamling 2024 falder søndag d. 31 marts i påsken og søndag d. 24 marts er palmesøndag,

har vi helt ekstra ordinært valgt at flytte datoen af hensyn til dem som holder en lang fortjent påskeferie i 2024. 

 

Derfor er dato ændret til Lørdag d. 6 April 2024 kl. 10

 

Adressen er :

Tapeten

Magleparken 5

2750 Ballerup 

 

Håber rigtig mange af jer vil sætte kryds i kalenderen og deltage. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

2/10-2023

Vurderingsudvalget holder lukket i dec. 2023-jan-feb 2024

 

September/2023

 

27/09-2023

Kære haveejer 

 

Nu er det ved at lakke mod enden for sæsonen 2023, og vi håber I har nydt den ligeså meget som vi i bestyrelsen har. 

 

En lille påmindelse omkring jeres stophaner. 

 

Sørg nu for at få disse lukket ned og få pustet jeres rør tørre, så vi undgår sprængninger i løbet af vinteren. Det er så trist at modtage brud alarmer i løbet af vinteren og være nødsaget til at lukke helt for vandet i perioder. 

 

Hvis du/i benytter dit/jeres hus i weekenderne, ferier m.m. og tænder for vandet, så tag ingen chancer, luk for vandet og pust rørene tørre igen, for kommer der et brud i din/jeres have får man en bod på 5000 kr. 

 

Skulle du/i have brug for vejledning til at lukke for vandet, må I endelig vende retur, så hjælper vi gerne. Man kan også spørge sin nabo om hjælp. 

 

Samtidig er det en god ting lige at tjekke din/jeres stophane, om den overhovedet virker, for det er nu svært at få denne skiftet i løbet af vinteren. Især hvis der er frost i jorden, som gør det nærmest umuligt at grave ud til en ny målerbrønd. 

 

Vi vil gennem hele vinteren tjekke op på vandforbruget. Skulle det mod forventning stige voldsomt vil vi i først omgang selvfølgelig tjekke op på de haver det drejer sig om og finder vi ikke lækken vil der blive lukket ned for vandet i den tid det tager at finde den. 

 

Det vil være Bettina Locht og Vibeke Leth, der har vand vagten hele vinteren, da de begge er bosiddende i Ballerup.

 

Skulle vi få brug for hjælp i løbet af vinteren, vil vi skrive ud til de berørte områder. 

 

Må alle få en dejlig vinter, vi ses i 2024. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

01/09-23

Kære Haveejer

 

Lars Ottesen har valgt at trække sig fra containergård, vinterbeskæring, arbejdsdagen m.m.

Vi værdsætter det store arbejde Lars har udført for foreningen gennem årene.

Ny tovholder vil fremadrettede være Andre Flymann, som mange af jer allerede kender.

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

August/2023

28/08-23

Kære Haveejer 

 

Vi bliver desværre nød til at aflyse arbejdsdagen og efterfølgende spisning d. 2 september. 2023 

 

Der vil være nogen enkelte opgaver som ikke kan udskuds til næste sæson, dette kommer der nærmer information om.

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

1/8-23

Hej alle Rønhøjgård børn  😀

 

For at vi kan blive rigtig mange til vores børnedag, så har vi også indbudt vores naboforeninger. Selvfølgelig er det vigtigste at vores børn kan få en plads,  derfor vil det være muligt at hente et armbånd, så man er sikret en af de 100 pladser vi har lavet til dagen.

 

De gratis Rønhøjgård armbånd kan afhentes disse dage / tider

 

Onsdag på Containergård  17-19

Torsdag til kondibanko  18-20

Fredag til fredagsbar 17-19

 

Det er også muligt lørdag fra kl. 10, men der vil det være først til møllen :-)

 

Man kan få et gratis armbånd, hvis man har tilknytning til Rønhøjgård som fx et barn eller barnebarn til en beboer  

 

Det koster 25 kr. for andre.

 

Vi glæder os til at se jer 🎉

 

Spørgsmål til armbånd eller dagen kan sendes til kongsvig@gmail.com

 

Juli/2023

 

17/7-23

Vi har desværre en defekt stophane og et utæt rør på Hyldebær alle ulige nr. 

Derfor kan i opleve der bliver lukket for vandet i en kort periode i dag. 

 

Hvis det ændre sig, får i besked her på siden eller Facebook Sommerbyen Rønhøjgaard.

 

Juni/2023

 

29/06-23

Kære Haveejer 

 

Vi har desværre et brud på Slåen Alle. 

VVS er tilkald og de kæmper for at finde gravefolk hurtigst mulig og få løst problemet. 

Dette bevirker at der vil være lukket for vandet i den periode for Slåen Alle ulige nr. og Hyldebær Alle lige nr. 

I vil blive orienteret når der igen kommer vand på.

 

23/06-23

Hej alle sammen🌿🇩🇰

 

Håber i alle nyder, den gode danske sommer

🌞💐🍀

Projektet Containergården er ved at tage form og i den anledning har vi akut brug for hjælp.👨‍🌾👩‍🏭🦹

-------------------------------------------------------------------

 

Søndag kl 10.00😴

Akut! Vi er blevet pålagt nyt underlag på containergården og i den anledning skal vi rydde pladsen, 🦹‍♀️🙋‍♀️👍 Ca. 3-4 personer i max en time.

Alt bag jerncontainer (ca. 8m2 pæle, skilte, trækvogne, knust beton osv) skal flyttes om bag ved. Ca. 1,5 meter. Så skal der fejes og gøres klar.

Underlaget kommer af to omgange. Først den halvdel af pladsen og så den anden…. Det bliver bare så godt👍😻👀

-------------------------------------------------------------------

 

Derudover har vi brug for hjælp til……🥰

 1. Vi skal tømme skibscontainer og indrette vores nye skurvogn. To rum. Fællesrum og værksted 💅👯‍♂️☕🍾 Kik forbi søndag kl 10.00

------------------------------------------------------------------

 

 1. Vores byttebod savner frivillige I skal kun have med bytteboden at gøre...... Ja –ja Okay i skal også dele saft og karameller ud 🥰😍😘 til alle ungerne 👶👼 Lave kaffe hvis i er første på pladsen. Bliv frivillig og bevar bytteboden. Kom og vær med til at indrette den.  Støt genbrugen fra de gamle kolonihaver Kik forbi søndag kl 10.00

------------------------------------------------------------------

 

 1. I nærmeste fremtid skal vi støbe hegnspæle og sætte hegn op. Nogen der ligge inde med et motoriseret pælebor?   Når jeg har fået leveret varen (hegn), vil i få en invitation til at hjælpe med denne opgave.🙏🇩🇰

------------------------------------------------------------------

 

 1. Jeg mangler to hold til at male sten. Ca. 6-7 sten pr hold (Afd. B. Sten befinder sig efter Egetræet rundt svinget) Afhent male-grej på containergården, hvis du vil påtage dig denne opgave. Nr. på de hvid sten.🧐 Vi afventer bestyrelsens beslutning. Kik forbi søndag kl 10.00

-----------------------------------------------------------------

 

Akut!

Jeg går i gang på søndag kl 10.00 når vi åbner containergården. Jeg sørger for kolde drikke og kaffe.🍻🍼🥤

Husk at være frivillig, betyder at du slipper for bod, får nye bekendtskaber og er en del af fællesskabet🥰

Det er da ik`, så ringe end da`  Så kom og vær med👩‍👩‍👦Det er så hyggelig🫶

 

Mange sommer hilsner herfra🌿🌞🍀

Containergården👩‍🌾

 

20/06-23

Der er lukket for vandet i område lige 800 og ulige 900 nærmere besked kommer.

Vandet er åbnet igen (13:00)

 

16/06-23

Nyhedsbrev (link her)

 

15/06-23

Læk/Brud alarm i områderne LIGE 500, ULIGE 600, Ulige 00 og LIGE 100

 

15/06-23

Den senestes tids totale fravær af regn er efterhånden blevet det helt store samtaleemne, og det er også en ekstrem periode, vi oplever lige nu. Tørkeperioden er den længste i 20 år, og der går ikke længe før, at vi skal helt tilbage til 1992 for at finde noget tilsvarende.

Derfor opfordrer vand/forsyningsselskaber nu til at man tænker over, hvor meget vand man bruger. Vandet slipper ikke op lige i morgen eller om en måned, men vandforsyningerne kan ikke følge med til produktionen af vand, og det kan blive nødvendigt med restriktioner, hvis ikke alle hjælper til og bruger lidt mindre. Alt tæller, selv 1 minuts kortere bade, undlade at fylde de store bassiner op men tage til stranden i steder, lader være med at vande græsplænerne osv.

Med den grønne profil, som Rønhøjgaard gerne vil have, er det også oplagt at vi støtter op om dette tiltag - og jeg håber I alle vil tænke over vandforbruget.

 


2/06-23

Har du Rønhøjgaard ´s flotteste eller mest spændende have?

 

Så deltag i årets præmiehave-konkurrence. Det er ikke kun haver, klippet med neglesaks, der kan deltage. Det vigtigste er, at du selv synes, din have har noget at byde på.

Desuden konkurreres der om 6 præmier blandt alle kredsens foreninger inden for:

 

-Den mest børnevenlige have

-Den mest miljøvenlige have

-Konsulentens favorit (eks. flot/eventyrlig/japansk eller andet.)

 

Alle kan være med, så skynd dig at tilmelde dig.

 

Sådan deltager du:

Send en mail inden 8 juni til: kontakt@ronhojgaard.dk med titlen ‘Præmiehave’. 

I mailen skal du blot oplyse dit navn og havenummer. Så kommer dommerne rundt i løbet af juni måned og ser haverne. Havekonsulenten vælger så de 11 flotteste haver ud, og præmierer disse efter rang, og hvis DU får mange point, måske endda en ærespræmie. Desuden mulighed for at blive vinder af den børne- eller miljøvenlige have.

Konsulentens pris, det er kun havekonsulenten, der ved, hvad han lægger vægt på.

Der vil senere på året bliver afholdt en havepræmiefest for de 11 bedste haver, samt særpriserne, hvis vi er så heldige, at disse går til haver i Rønhøjgaard.

 

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

Maj/2023

31/05-23

Kære Haveejer 

 

Bettina Olsen og Vibeke Leth har nu været nede og gennemgå alle de trailer der holder på vores pladser og markere alle trailer med 3 forskellige farver. 

 

Afd. A

Grøn mærkat: Er registeret i foreningen 

Blå mærkat: Der er vi tvivl og umiddelbart ikke registeret i foreningen.

Rød mærkat: Vil blive fjernet.

 

For at blive registeret skal i sende mailadresse, mobil nr. , have nr. og registeringsnr.  

 

Vi har et meget stort ønske om at alle trailer i Afd. B bliver registeret, dette for at undgå at det udvikler sig til en losseplads for stjålen og efterladte trailer.

  

Afd. B

Blå mærkat: dem ser vi meget gerne vi får registeret 

Rød mærkat: Vil blive fjernet. 

 

For at blive registeret skal i sende have nr. og registeringsnr. 

 

Vi har sammen med Vestegenens Politi gennemgået alle trailerne både på Afd. A og Afd. B. 2 trailer vist sig at være stjålet, ejerne er blevet kontakte og de sørger forhåbentlig selv for at få disse fjernet hurtigst mulig.

Ellers fjerne vi dem på deres regning.

 

Dem som vi har vurderet er ødelagte og uden nr. plader har vi fået lov at fjerne.

 

Vi har sat en deadline der hedder 14 dag fra d.d.  

 

Alt dette sender i til kontakt@ronhojgaard.dk

 

 

Med venlig hilsen 

Trailerudvalget - H/F Rønhøjgaard

 

14/05-23

ARBEJDSDAG

Pga Pinsen er arbejdsdagen rykket til 3. juni 10.00 - 14.00. Der bydes på sandwich, vand og øl. (Information om arbejdsdag Klik her)

 

STI-KONTROL

Driften starter sti-kontrol op i løbet af 14 dagen og vil herefter foretage jævnlig/løbende kontrol hele sommeren.

Venlig hilsen

Driften

 

09/05-23

I vil i morgen d. 10 maj 2023 opleve at der bliver lukket for vandet i jeres område. 

Dette grundet reparationer på hovedledningen på Årupvej 

 

Der vil være lukket mellem kl. 8 - 11 

 

Ulige Tyttebær og Lige Brombær Alle VIGTIG INFO (9/5-2023) 

Grundet brud på vandledning i dit område, er vi nød til at lukke for vandet. VVS er tilkaldt 

 

April/2023

 

Hej alle i Rønhøjgård (24/4-2023)

 

Velkommen til sæsonen 2023

 

Vi indkalder til frivillig møde vedr. arbejdsdage fremadrettede. Vi skal have lavet et udvalg, som skal nytænke arbejdsdagen og det bliver.....

 

Søndag den 7. maj 2023 kl. 12.15 i foreningshuset Til en kaffe/the Max En time til halv anden.

 

 

Tænker vi løber dagsorden i gennem, kaster idéer op i luften og derefter går i tænkeboks til næste møde.

Dagsorden:

 1. Andrè og Lars. Fortæller om arbejdsdagen i store træk.
 2. Arbejdsdag i maj, aug. og vinter. Hvordan og hvad er vigtigt.
 3. Nye Grupper over hele året. Ex. Male sten, vedligeholdelse af bygninger/legeplads, Sætte bænke om osv. Bare det ikke regner (o:
 4. Samarbejde med Højvænget ?
 5. Indkaldelse til arbejdsdag Hvordan?
 6. Evt.
 7. Næste møde

 

Mange hilsner og på gensyn i sommeren.

 

Ps. Husk at kikke forbi Containergården og få jeres nye fine grønne affaldsspand

 

 

Hus til salg (17/4-2023)

Billeder og beskrivese          Klik her

Vurderingsrapport               Klik her

 

Læk 5/4-2023 (Haveejer fandt anden løsning så der bliver ikke lukket for vandet) 

pga. læk på Hindbær Alle, bliver vi nødt til at lukke for vandet ca. 2 timer fra ca kl. 15 både Hindbær lige nr. og Blåbær ulige.

 

Vandsprængning, 3/4-2023

Pga. vandsprængning på Blåbær/Hindbær Alle, er der lukket for vandet til ca. kl. 10

 

Havelejestigning

Godkendt på Generalforsamlingen en havelejestigning på 100 kr. til 850 kr. pr. 1.april 2023

 

 

Marts/2023

Indkaldelse til generalforsamling

Vi ser frem til den kommende generalforsamling.

INdkaldense er sendt ud pr. mail. Kontakt venligst formanden hvsi I ikke har modtaget den: formanden@ronhojgaard.dk

Indkaldelsen kan også ses via disse links:

Indkaldensen

Bilag 1: Årsregnskab 2022

Bilag 2: Realiseret budget

 

Venteliste

Ventelisten åbner for opskrivning i fælleshuset Søndag d. 23. april og d. 30. april 2023 fra kl. 11.00 – 13.00.

 

Februar/2023

Status på vores vand i haveforeningen.

Som mange af jer sikker ved er vi temmelig udfordret på grund af brud på vandrør/stophaner i nogle områder af haveforeningen.

 

Når vi melder ud omkring læk, er det de berørte haveejere, der får direkte besked. De modtager hver især en mail omkring dette. Rigtig mange af haveejerne har været søde til at melde tilbage omkring lukningen af deres stophaner. 

 

Pt. har vi brugt 5 lørdage, hvor vi er startet op kl. 10 og har været i gang til kl. ca. 14.30-15.00, og nogle har vi også været i gang om aftenen i løbet af ugerne. Vi har været inde i rigtig mange haver, kravlet over plankeværk, slukket for stophaner og er gået igennem hækken for at komme ind i haver.

 

Vi har fundet defekte stophaner, hvor der ikke kunne lukkes for vandet (der er haveejer blevet kontaktet pr. telefon), vi har fundet defekte stophaner hvor vandet heldigvis var lukket.  

 

En kæmpe tak skal herfra lyde til John Henriksen og Frank Andersen for at stå til rådighed både i weekenderne, men også i hverdagene. Det er en meget stor hjælp. Og selvfølgelig også en tak til dem der har tilbudt deres hjælp, det sætter vi stor pris på.

 

Lige nu kæmper vi i 3 områder:

Blåbær Alle ulige nr. og Hindbær alle lige nr.:  Der mener vi der er et læk på hovedledningen. Her vil der mandag d. 6 feb. 2023 blive udført lækage søgning af vores VVS´er.

 

Tranebær Alle Ulige nr. og Morbær alle lige nr.: Denne er også gennemgået optil flere gange. Desværre var vi udfordret på stophaner der ikke var lukket. Denne har vi valgt at sætte vand på og bede haveejer om at melde ind når de sætter vand på. Desværre er der allerede søndag d. 5 feb. 2023 kommet en læk alarm igen. Umiddelbart er der ikke brud på vores hovedledning men i et hus. Derfor bliver vi nok igen nød til at gennemgået det hele igen og lukke for vandet. Hvornår ved jeg ikke. 

 

Solbær Alle lige nr. og Brombær Alle ulige nr.: der var vi igennem i går (4/2), og desværre blev vi stoppet af en defekt stophane, og i flere haver kunne vi simpelthen ikke finde stophanerne. 

 

Vi ved godt at vinterferien nærmere sig med hastige skridt og tro mig, vi kæmper for at få styr på dette, men ting tager bare tid, og vi kan ikke trylle de læk/brud væk som er pt. 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

Januar/2023

Vinterarbejdsdag Anno 2023

Arbejdsdag om vinteren giver også fritagelse for bod😉

📣Info om vinterbeskæringen i år, er lidt sendt ude.

Det må i meget undskylde!🙏

Vi har haft lidt startudfordringer, med hensyn til “Den nye affaldsordning”

Men- nu er alt på plads og håber at nogle af jer, har tid og lyst til at hjælpe foreningen, med så kort varsel. -Det plejer at være rigtigt hyggelig!☕️🍲🍻

I år gør vi det på en lidt anden måde, hvis vi skal nå det inden 1 april 2023 

Der er flere opgaver og weekender man kan byde ind på.👍

🧑‍🌾Vi koncentrerer os om Containergården og der er nogle små hold som går ud og fælder nogle store kirsebærtræer. Som længe har været aftalt og her er der lidt brænde til de arbejdsomme

Opgaver: 2023👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍

 • Vi skal have fældet hele vejen rundt om Containergården + nogle store kirsebærtræer
 • Lavet fundament/udvidet til ny skurvogn. Den er større og skal rykkes lidt ud. - Beskære/fælde træer -
 • Når skurvognen er kommet. Indretning, el-arbejde, vvs-arbejde, ståltag, div. Tømmer/snedker arbejde -

Planen er kl. 9.oo morgenmad🧐

Dvs. en skive brød og en kop kaffe. Her aftaler vi hvordan vi griber sagen an` Vedrørende frokost, vi finder på en gryderet, vi kan varme os på.  Vi slutter omkring kl. 14 og rydder op og sætter på plads.😊

1 weekend. Vi beskærer og fælder søndag d. 29. jan. Kl. 9.00 i Foreningshuset

2 weekend. Vi beskærer og fælder søndag d. 5. feb. Kl. 9.00 i Foreningshuset

3-4 og 5 Weekend må vi vendte lidt på.... varmere vejr Tak!

3 weekend. Tøm og fjern gammel skurvogn

4 weekend. Lave fundament til skurvogn. Når vejret tillader det...

5 Indretning af vogn og containergården. Alt affald på nær jern er Container på hjul Ca. 35 til 40 stk. kommer der

6 weekend. Nye plader i grøntgraven (Ikke vigtigt lige nu)

7 weekend. Div. opgaver på området, Plus et bænkehold, der selv kan bestemme hvornår de vil arbejde.  Bænke/brædder samles og køres ud og sætte på.

👩‍🌾Tilmelding på mail: nyhavn@live.dk

 1. Navn/e som deltager
 2. Hus Nr. (3 tal) eller adresse
 3. Hvilken dag eller alle dage

Mange hilsner fra os på Containergården

André og Lars

 1. I tilfælde af silende regn bliver dagen aflyst!😭

  

Vandsprængning 16/1

Kære Havejer

 

Hvis du/i allerede har lukket for vandet, skal du/i ikke reagere på denne besked.

 

Vi var igen igår ude og tjekke vores måler i foreningen.

 

2 af målerne indikere at der stadigvæk siver vand ud, da disse står og kører konstant.

Måler 20776633 Blåbær Alle ulige nr. og Hindbær Alle lige nr.

Måler 20776634 Morbær Alle lige nr. og Tranebær Alle ulige nr.

 

Vi har nulstillet disse målere og afventer et nyt tjek senere i dag.

Hvis disse stadigvæk viser at der er et læk et eller andet sted, vil der blive lukket for vandet indtil fejlen er fundet.

 

 

Sidste weekend var det 3 målere det drejede sig, der indikerede at der var enten et toilet der løb eller en vandhane der stod og dryppede.

Måler 20776638 Blåbær Alle lige nr.

Måler 20776633 Blåbær Alle ulige nr. og Hyldebær Alle lige nr.

Måler 20776634 Morbær Alle lige nr. og Tranebær Alle ulige nr.

 

Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard

 

 

🇩🇰🎄✂️Grenafklip på Parkeringsplads i januar måned ☔️🇩🇰

 

Glædelig jul og godt nytår til alle i Rønhøjgård 🎄🎄🎄

 

-Så er det tid til at få beskåret haves træer, buske og hække👩‍🌾

⛸I januar måneder må der afleveres Grenaffald på Parkeringspladsen

🚗På alle parkeringspladser er der placeret en RØD TOP ca. midt på parkeringen pladsen. (Se billede)🎉

Bag denne, starter vi med at afleverer vores grenafklip🌳🌴🌵

Godt nytår og vi ses i den nye sæson🍎🌞🌻

Containergården Andrà & Lars🎊🎉☃️

 December 2022

Glædelig jul og godt Nytår!

Bestyrelsen ønsker alle havelejere en glædelig jul og et godt Nytår!


Nyhedsbrev

Klik her for at læse nyhedsbrevet


November

Vigtigt om haveleje

Kære Haveejer


Betalingsservice har igen misset opkrævningen på haveleje,


Du/i bedes om at indbetale kr. 2.250 på foreningens konto den 1. december.


På konto 5339 0335735 haveleje 4. kvartal


HUSK at skrive have nummer.


Med venlig hilsen

Vibeke Leth

Formand H/F RønhøjgaardOktober


Orientering fra bestyrelsen:

Pga. opdatering af betalingsservice er der gået noget galt og derfor er der ikke opkrævet haveleje pr. 1. november 2022, det bliver i stedet opkrævet 1. december. 2022


Orientering fra vurderingsudvalget:

Vurderingsholdet holder vinterpause i december-januar og februar måned.

Vi vil selvfølgelig være behjælpelig med skifteretssager.


Julebanko

Julen nærmer sig med hastige skridt, og helt som vi plejer, vil der være julebanko i laden

Det sker søndag den 4. december 2022 (2. søndag i advent) kl. 12-15.

Der vil være gløgg og æbleskiver som er ganske gratis.

Derudover vil der være 5 spil banko med præmier til 1 – 2 og 3 rækker. Bankoplader skal købes

Mød op og få et par hyggelige timer og ønsk glædelig jul til dine naboer.

Vel mødt

Aktivitetsudvalget


Tak til de frivillige

Kære frivillig 2022


Bestyrelsen vil gerne takke dig for at have givet en hånd med i det frivillige arbejde, der har været i gang i vores forening i år.


Vi sætter meget stort pris på dette og vi glæder os allerede til sæson 2023.


Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne


Vibeke Leth

Formand H/F Rønhøjgaard


Fra containergården

Hej alle sammen

Så er sæsonen gået på held og vi har kun åbent søndage, frem til 23 okt.

Som er sidste søndag i efterårsferien søndag d. 23 okt. fra kl 10.00 til 12.00

Hvis vejet er med os og det er det … så er der.....Griller pølser og brød, vand / øl, saft - The – Kaffe, og varm kakao og bordet har karameller til alle ungerne.

Kik forbi det er rigtig hyggeligt.

OBS!Den nye skralde-ordning rammer Rønhøjgård ved årsskiftet.

Derfor ser containergården nok lidt anderledes ud i den nye sæson 2023.

Meget mere om dette, hen over vinteren.

Varme Vinter jule nytårs hilsner fra os på Containergården


September

Læs Nyhedsbrev her


September

Bekæmpelse af rotter


Vi har en KÆMPE udfordring med rotter på Morbær Allé. I hvert fald under et af husene, er der højlydt aktivitet om natten. Måske bor de flere steder, især hvor der ikke kommer folk dagligt, og hvor haven er fyldt med nedfaldsfrugter.


På opfordring fra rottefængeren, skal alt hvad der hedder føde fjernes. Det kan være:


NEDFALDSFRUGTER,

FUGLEFODER,

KOMPOSTCONTAINERE!

FEDTBAKKER under grill,

AFFALD som smides i området.


Hønsehold tiltrækker også rotter!


Huse med punktfundament, skal være opmærksom på, om der er sprækker i rottesikringen, da det er et oplagt sted for redebygning.


Rotter er sky, så det er ikke sikkert, du har bemærket dem.


Det er vigtigt, vi i fællesskab gør en indsats i hele foreningen, for at løse problemet, så vi kan komme de bæster til livs.


VH Bestyrelsen


August


28/8

Tak for indsatsen til arbejdsdagen

På trods af det våde vejr blev der lavet en masse godt i foreningen og humøret var højt.

Tusind tak til alle jer der bidrog!!!


26. august


Arbejdsdagen 27 aug. 2022 fra kl 8.45til 13.00

Hej alle sammen🇩🇰🧙‍♂️🌿

Følgene arbejdsopgaver har vi på programmet!- 🎶🍺🥤til næsten 100 deltagende

Vi skal bruge……

 • 2 mand med bil m. krog. Udgifter bliver afregnet😎🥳🥸
 • 3-4 personer som er tovholder på skift på planker på bænke…Hvert hold er der 4 personer på.👍
 • 4 personer til sten på parkeringsplads ved egetræet afd. B spredes videre🤗+div
 • 5 personer om er tovholder på klippehold Klip-skær-ryd og bær væk-hold.Der skal vi bruge 5-6 hold.👌
 • 10 personer til Mad-hold /telt-hold/fjerne ukrudt ved foeningshuset 🧙‍♂️ m.m
 • Oprydnings hold, det betyder fjerne affald, feje, hjælpe til hvor der mangler

Vi har brug for din hjælp 🌿

Har du en el- hækklipper eller motoriseret hækklipper, tag den endelig med. Det vil vi sætte stor pris på.

Så er der vist ikke mere at sige andet end at .....

Vi mødes kl 8.45 Foreningshuset i morgen meget tidligt😴😴

Her bliver i noteret at I er mødt og ca. kl. 13.00 får du udleveret et bevis på din deltagelse, samt spisebilet hvis du spiser med… Husk bestik 🧙‍♂️

Mange hilsner fra os på Containergården🌿🧙‍♂️🇩🇰

OBS! Husk arbejdshansker ;o)


23/8

FREDAGSBAR‼️. D.26. August. 22.


Er du klar til en hyggelig aften, på fredag‼️‼️🍷 🍺🍺🍷


Baren åbner kl. 17:00 🥳


Vi griller pølser, med tilhørende pomfritter. 🌭🍟


Petanquekuglerne kommer frem, så nu har du chancen for, at prøve det af.


Baren lukker kl 20:00


Kom og vær’ med til, at gøre denne aften til noget særligt‼️


Aktivitetsudvalget.
22/8

Undgå åben ild i sommervarmen

Bestyrelsen henstiller til at vi alle undgår åben ild pga. brandrisisko. Det gælder også ukrudsbrændere.


17/8

Der bliver lukket for vandet i område 300 ulige nummer og i 400 lige nummer pga. vand-udslip. Arbejdet udføres så hurtig som muligt. Vh bestyrelsen


9/8

Fra Aktivitetsudvalget:

Fredag d. 26.august.22, arrangerer vi endnu en fredagsbar, denne gang med pølser og pomfritter.


Baren åbner kl. 17:00

Pølser og pomfritter fra kl. 18:00

Vi lukker ned kl. 20:00


Vi håber at gøre dette til en tradition, med forskellige emner. Det kan være:


Fredagsbar med quiz,

Fredagsbar med mad,

Fredagsbar med musik,

Fredagsbar med banko,

Fredagsbar med sang,


Ja mulighederne er mange, kom gerne med flere forslag

‼️


Findes der musikere i vores sommerby, som vil bruge en time eller to, så henvend dig til Anni på annilindof@gmail.com eller til aktivitetsudvalget.


Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

7/8


Arbejdsdag lørdag d. 27 aug.

Fra kl. 9.00 til 13.00

Hej alle sammen.

Arbejdsdagen nærmer sig 27 aug, og vi har brug for 8-10 frivillige, som har lyst til at være ambassadør for et arbejdshold.

Din opgave at sørge for opgavens udførelse og kontakt til foreningshuset, containergården, pauser osv.

Har du lyst til at være ambassadør for Rønhøjgård, så skrive en privat besked til André eller Lars via Facebook. Ellers henvend dig på containergården hvor du også kan høre mere om opgaverne

Arbejdsdagen

Alle opgaver vil komme ud her og på foreningens Facebookside ca. en uges tid før, så I ved hvad vi alle skal lave denne lørdag

Vi skal lige rundt og se hvad der skal ordnes i vores alle sammen skønne forening.


Har du noget, som du syntes der skal laves, så kom forbi containergården eller skriv en Facebook-besked til André Høstrup eller Lars Lars Chr Ottosen.Så ser vi på det!Ny info vedr. parkering til haveejere i afdeling A


Hvert hus har nu adgang til 20 gæsteparkeringer pr. mdr. der automatisk opdateret hver d. 1 i mdr.


Skal du afholde et større arrangement kan fysiske gæste kort udleveres, der skal du enten skrive tilkontakt@ronhojgaard.dkeller ringe til formanden.


Med venlig hilsen

BestyrelsenFra Aktivitetsudvalget:

Kære Rønhøjgård


Nu er sommerferien desværre ved at være slut og det er tid til sidste kondibanko.


Sidste kondibanko er torsdag d 4 august, vi håber i er friske på den sidste tur rundt og har plads et lidt mad bagefter. Det starter kl. 18.00 ved foreningshuset.Som noget nyt prøver vi at lave en quiz aftenpå fredag d 5 august og hvis det bliver en succes, så vil vi fortsættemed det. Det starter kl. 17.00 ved foreningshuset.Håber vi ses🤗


Med venlig hilsen


AktivitetsudvalgetJuli


25/7

Fra Aktivitetsudvalget:

Kære Rønhøjgård’ere,


Kom til pubquiz fredag d 5.aug i foreningens huset.


Vi er klar med fadøllen kl. 17


kl. 18 quizzer vi.


Quizzen emne er ULV

”Ukendt Ligegyldig Viden😊”.


Omkring kl. 20 lukker vi ned for aftenen.


Vi håber i vil være med på legen🤗Vi har stadig kondibanko om torsdagen, men har VIRKELIG brug for jeres hjælp !

Derfor håber vi meget at du/i vil give en hånd et par timer, så vi som minimum kan fastholde de aktiviteter som vi har nu.


Ring eller skriv til Tomas - 20676961 kongsvig@gmail.com


Forsat god sommer😎


Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget


Vigtig information til alle havelejerei afdeling A.

13/7


Kære Haveejere i afd. A.


Nu nærmer tiden sig, hvor vi starter op med parkeringskontrol, og som i sikkert har lagt mærke til ,er de i fuld gang med at sætte standere op, og i weekenden kommer skiltene.


Nogle har ikke været opmærksomme på, at det først starter op d. 18 juli 2022 og har derfor allerede brugt nogle af deres gæsteparkeringerer på telefonen. Dem prøver vi at få opdateret, så alle har 10 til at starte med.


Med hensyn til dem der hverken har mail eller smartphone: I kan i weekenden hente gæstekort i fysisk form i foreningshuset. Det er på lørdag d. 16/7 mellem kl. 13 - 14 og på søndag 17/7 mellem kl. 10 - 12.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


8/7


Kære Haveejer i Afd. A


Så er vi blevet færdig med oprettelsen afjeres bil/biler/trailer.


Tusind tak for jeres tålmodighed :-)


Skulle imod forventning have problemer med at få App´en op og køre, er i velkommen til at skrive en mail påkontakt@ronhojgaard.dk


Vi har skrevet bekræftelsesmails/bekræftelsesSMS til alle der har registreret sig. Hvis du har registreret din bil eller trailer og ikke har modtaget mail eller SMS, bedes I skrive til kontakt@ronhojgaard.dk


Vi skal gøre opmærksomme på at vi ikke henvendelser via Facebook.


Rigtig god weekend :-)


Med venlig hilsen

Forretningsudvalget Rønhøjgaard29/6


Kære haveejere i afd. A


Vores parkeringsprojekt er udskudt til d. 18. juli 2022. Udskydelsen skyldes at mange ikke havde været forbi foreningshuset.

Jer der har været oppe og registrere jer, kan tage det roligt, -jeres registreringer betyder at I kan holde lovligt parkeret når ordningen træder i kraft.


Hvis du står akut og skal bruge hjælp til registrering er du i velkommen til at skrive til kontakt@ronhojgaard.dk. Så kan vi lave aftale om at mødes i foreningshuset, så I kan blive registreret. Husk at der skal afleveres en kopi af registreringsattesten og et kopi af sundhedskortetved registrering. I nødstilfælde kan du også ringe til kassereren.


Mange har forespurgt til hvorfor de endnu ikke har hørt noget. Her kommer der en forklaring:Vi har måtte vente en del på at folk fik registreret sig. Oversigten over alle de biler, der er blevet registeret skal nu gennemgås for evt. tastefejl. Dette sker d 30 juni 2022.

Derefter skal denne oversigt afleveres til Unopark, som vil stå for alle oprettelserne.

Når dette er udført (tager ca. 1 dags tid) vil i alle modtage en sms eller en mail fra Unopark, om at i nu er registeret. Derefter vil der være en guide til app´en.


Til jer der ikke har en smartphone vil der selvfølgelig være gæstekort, som vil blive udleveret fra foreningshuset. Datoer for dette vil blive meldt ud snarest.


I kan alle være rolige, vi gør dette for at skabe mere plads på vores parkeringspladser.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen H/F Rønhøjgaard23/6

Kære alle haveejere i Afdeling A


Nu nærmere tiden sig for, at det er sidste chance for at få registeret sin bil/biler så den kan holde lovligt parkeret når parkeringsordningen træder i kraft.

På søndag d. 26 juni 2022 kl 13-15 vil der være åben for at du/I kan få dette ordnet ved at henvende dig oppe i foreningshuset. Husk registreringsattest, sygesikringskort samt udfyldt blanket, som tidligere er afleveret i postkasse.


Bestyrelsen har brugt meget tid for at få alle registeret, men der er stadigvæk en del der ikke har været henvendt sig. Disse har enten modtaget en mail eller et opkald. Til jer der ikke har været i foreningshuset og heller intet har modtaget eller hørt: Vil I hurtigst mulig kontakte bestyrelsen enten pr. mail: kontakt@ronhojgaard.dk eller på tlf (find tlf. nr på hjemmesiden)


Med venlig hilsen

Bestyrelsen Rønhøjgaard
Vigtig information til alle havelejerei afdeling A.


Vi holder ekstra åbent for opskrivning til Uno-park i foreningshuset, onsdag den 15. juni mellem 17.00 og 19.00 samt søndag den 26. juni mellem kl. 13.00 og 15.00.

Husk registreringsattest, sygesikringskort samt udfyldt blanket, som tidligere er afleveret i postkasse.

Har du ikke selv en bil som skal registreres, så mød op alligevel, så der er mulighed for at få gæstekort til jeres gæster, via Uno-parkapp.


Vigtig information til alle havelejere i Afdeling A

Husk at alle i afdeling A, skal opskrives til Uno-parkering, der begynder den 1. juli 2022.

Der mangler stadig mange, der ikke har tilmeldt sig endnu.


Der er opskrivning i dag, den 1, juni og igen den 12. jun kl. 12.00 - 15.00.

Husk registreringsattest og sygesikringskort samt udfyldt blanket.

Husk også at komme og få gæste-parkeringstilladelser, så jeres gærster ikke får en P-bøde.Information om dette samt blanket er lagt i alle postkasser, og kan også findes via dette link.


Maj


8/5

Festlig og hyggelig arbejdsdag d. 28/5 -2022 i Haveforeningen Rønhøjgård


Tusind tak til alle der bidrog til arbejdsdagen d. 28/5!

Sikke flot der er blevet rundt omkring i foreningen.
30/4


Bestyrelsen er påbegyndt at gå drift, hvilket betyder at stier, forstykker m.v. tilses og der gives påtaler, hvis der fx står byggeaffald opmagasineret eller der er tilgroet med udkrudt på stien.Tag venligst godt imod dem.


30/3-22

Så er der nyt fra containergården:


Hej alle kolonister i Rønhøjgård🇩🇰


Jaaa- Så er det lige før, vi går i gang med sæsonen 2022

Vi er kommet lidt sent i gang med information omkring containergåren og det må i undskylde!😕

Vi har haft lidt udfordringer med affaldssorterings ordningen🤔


Containergården åbner søndag d. 3 april kl. 10.00 til kl. 12.00

Kom forbi til en hyggelig formiddag med kaffe, kage, saftevand og lidt til alle ungerne🍭

Åbningstider i sæsonen 2022

onsdage Kl. 17.00 til 19.00

søndage Kl. 10.00 til 12.00

oktober kun søndage


Infomøde: At være frivillig på Containergården👩‍👩‍👧‍👦

Søndag d. 3 april kl 12.00 Lige efter Containergåren lukker.

Har du tanker om, at give en hånd med i denne sæson, er du meget velkommen.

Ganske kort.. 😎

Vi hjælper andre med at affaldet kommer i de rigtige bøtter og at pladsen ser rydelig ud.

Så passe vi bytteboden og serverer saft og en lille slik-ting til ungerne.

Når du ikke denne dag, er du altid velkommen en anden dag.


Affaldssortering i Rønhøjgård⏳

Fra sæsonen 2023 skal vi alle sammen affald sortere.

Hvordan, hvornår og hvor meget…. Ved vi ikke helt i nu?

Vi er stadig i dialog med kommunen om, hvordan gør vi det, på bedst mulige måde for os alle.

Når vi ved hvordan og hvor meget, så begynder vi så småt med renoveringen af Containergåren.

Så vi er klar i 2023.🥳


Kom og vær med som frivillig. 👍

Som familie er i også meget velkommen.

Tror vi kan lære en del af vores børn i foreningen,

når vi skal til at affaldssorterer👀

Vi har veste i alle størrelser til vagterne🤹


Mange hilsner herfra og på gensyn i sæsonen 2022

De frivillige på Containergåren👩‍🌾🧑‍🌾17/2-22

Vi har fået følgende besked fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse, som handler om juridiske henvendelser:

Kære medlemmer
VIGTIG NYT fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse
Processen for juridiske henvendelser På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.
For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.
Proces for medlemmer Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.
Juratelefonen er lukket Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.
Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover. På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse, Preben Jacobsen