Forside

Næste aktivitet(er) i foreningen


TIDSFRIST FOR FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Jvf. §9.5 i vedtægterne skal forslag til den kommende generalforsamling være formanden i hænde senest d. 10. januar. Formanden kan kontaktes på formanden@ronhojgaard.dk


VINTERBESKÆRING I JANUAR

Nærmere information følger ...


Så er det tid til at få beskåret din haves træer, buske og hække👩‍🌾

   

Grenaffaldet kan du komme af med i januar måned på parkeringspladsen.  👍🚗    


Husk at efter den 31 januar 2022 træder Rønhøjgårds regler i kraft igen;🧐

§ 2.9 Henkastning af affald på haveforeningens område er strengt forbudt. Overtrædelse medfører udgift til fjernelse af affald samt bod svarende til 1 måneds haveleje samt politianmeldelse.

😍🚗🇩🇰 Alle parkeringspladser får en afspærringscylinder som markerer, hvor der må placeres grenaffald indtil d. 31. januar. 

Se på kortet nedenfor, hvor disse er placeret.

GENERALFORSAMLING 27. MARTS

Hvor: Tapeten

Nærmere information følger i indkaldelsen som udsendes primo marts.Seneste nyt:


25/11-21

Vi har nu udsendt et nyhedsbrev til alle, der har registreret deres emailadresse i Kolonihaveforbundets medlemskartotek.

Har du ikke modtaget denne email, kan nyhedsbrevet læses her.

Se i øvrigt hvordan du opdaterer/tilføjer din emailadresse og kontrollerer om du vil modtage havebaldet i denne beskrivelse fra Kolonihaveforbundet.

(Vi får 15 emails "retur" - dvs. emailadresserne eksisterer ikke)


29/10-21

Ballerup kommune har nu meldt officielt ud, at lokalplan 182 ikke længere er gældende, og det nu er den gamle deklaration, der gælder.

Se evt. mere i brevet fra kommunen her.


28/10-21

Planankenævnet har ophævet den nye lokalplan, som derfor ikke længere er gældende. Vi er sammen med en jurist i gang med at finde ud af, hvad det betyder for os nu. Tilsyneladende er det ikke åbenlyst, at vi så bare går tilbage til den gamle deklaration indtil kommunalbestyrelsen vedtager en ny lokalplan.

Afgørelsen fra Planklagenævnet kan læses her.22/8-21

Der bliver ikke nogen arbejdsdag lørdag d. 28. august, som der ellers skulle have været ifølge traditionen med arbejdsdage sidste lørdag i april og august.

I stedet vil vi søge frivillige til mindre specifikke opgaver.

Disse opgaver vil blive annonceret senere.


21/8-21

Indkaldelsen til generalforsamling er nu sendt ud pr. email.Se ovenfor, hvis du ikke har modtaget mailen.

Havekonsulentens bedømmelser af de haver, han har vurderet skal have en præmie, er offentliggjort på siden her. Tillykke til alle!

Bemærk at der er lavet et opslag om havevandring d. 28. august under kommende aktiviteter øverst på denne side.


22/6-21

Det er endelig blevet muligt for os at planlægge en generalforsamling - forudsat at den nuværende plan for lempelser af myndighedernes restriktioner holder.

Vi er derfor glade for at kunne annoncere at det er lykkedes os at booke Tapeten til generalforsamling lørdag d. 11. september. Reservér derfor allerede nu formiddagen (og måske lidt af eftermiddagen) denne lørdag.

Nærmere informationer kommer snarest muligt - og selvfølgelig senest 14 dage før generalforsamlingen.14/5-21

Vi har nu åbent på kontoret kl. 12-13 den 1. og 3. søndag i måneden til og med september.

Første gang er altså søndag d. 16. maj.

Bestyrelsen har besluttet at vi heller ikke i år vil opkræve bod, hvis man ikke deltager i mindst én arbejdsdag. Dette skyldes at der stadig er en del, som har forbehold overfor corona og at være sammen med flere mennesker udenfor deres sædvanlige "boble".

Vi vil dog alligevel afholde arbejdsdag sidste lørdag i maj. Det bliver uden den sædvanlige afsluttende fællesspisning, men vi registrerer deltagerne, så de kan blive inviteret med til en fest senere på sæsonen.

Vi vil også sørge for at man ikke samles i store grupper. Flere detaljer bliver slået op her og sendt ud pr. email.

Vi håber på stor deltagelse, da vores fællesarealer stadig kræver vedligeholdelse, selvom vi ikke har kunnet afholde normale arbejdsdage det sidste halvandet års tid.


15/3-21

Der er kommet opdateringer m.h.t. hvordan man bliver skrevet op på vores venteliste i denne sæson.

Se detaljerne under ventelisten.


7/1-21

Godt nytår!

Formanden har sendt et "nyhedsbrev" til alle medlemmer, vi har emailadresse på. Har du ikke modtaget dette, så skriv til kontakt@ronhojgaard.dk så vi kan få registreret din emailadresse og du f.eks. kan modtage akutte meddelelser som midlertidig lukning af vand, hvilket desværre har været aktuelt indenfor den sidste uge.

Nyhedsbrevet omhandler bl.a. grenaffald i januar, ny lokalplan og generalforsamling.

Du kan finde nyhedsbrevet her.20/10-20

Seneste nyt angående den nye lokalplan: Kommunen forventer at den bliver godkendt i december - og ikke november, som oprindeligt var udmeldt.


Rotter: Vi har i denne sæson fået flere henvendelser angående rotter. Dette skal anmeldes til kommunen. Se her hvornår, hvad og hvordan:

https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/ejerbolig/skadedyrVelkommen til Rønhøjgård

Her er vores velkomstskrivelse til nye havelejere.

"Gamle" lejere kan sikkert også finde nyttig information.


Kontortid:

1. og 3. søndag i hver måned klokken 12:00-13:00 i foreningshuset.

Dvs. følgende datoer i 2021:

16. maj, 6. juni, 20. juni, 4. juli, 18. juli, 1. august, 15. august, 5. september, 19. september.

Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på kontakt@ronhojgaard.dk


Telefontid: 


Betty - kassereren

Tlf. 40 32 17 21 (Telefontid i sæsonen: torsdage 18:00-19:00, send evt. sms ved hastesager)


Øvrig bestyrelse:

Mandag - Torsdag

Hvis telefonen ikke bliver taget, så læg en besked på telefonsvaren med navn og nummer, så bliver der ringet tilbage hurtigst muligt. Det er også altid muligt at sende det enkelte udvalg en mail - se mailadresser under fanen 'udvalg' eller 'bestyrelsen'Nødtelefon:

I tilfælde af vandsprængning skal der ringes til kassereren. Telefonnr.   40 32 17 21Adresse:

Sommerbyen Rønhøjgård

Ågerupvej 104

2750 Ballerup

CVR. 41829214


Facebook: www.facebook.com/SommerbyenRonhojgaard


Frivillige til containergården søges!


  • Har du lyst til at være med blandt dem, der bidrager med frivilligt arbejde?
  • Har du lyst til at være en del af det sociale sammenhold af frivillige?
  • Kan du afse et par timer en onsdag eller søndag?


Så henvend dig til dem der har vagten i containergården. Det kræver ingen forudsætninger at være frivillig.