Byggeudvalg

ByggeudvalgetVibeke Leth

Mette Damgaard (udenfor bestyrelsen)


Kontakt:

byggeudvalget@ronhojgaard.dk

Tlf.: 27 83 86 23

Byggeudvalget varetager at alle ny- og tilbygninger bliver opført efter de retningslinjer og bestemmelser som ligger i vores deklarationer og bestemmelser for Haveforeningen Rønhøjgård.


Bestyrelsen har fra 2023 besluttet at ændre fra fasthonorar til brugerbetaling på byggesager.


Nybygget hus:        1.500 kr.

Tilbygning mv.:        700 kr.


Når du påtænker at til- eller nybygge skal du rette henvendelse til Byggeudvalget. Du skal aflevere tegninger over det, du ønsker at udføre i 2 sæt i størrelsesforholdet 1:100 med alle mål indtegnet af det planlagte og det eksisterende byggeri.

Hvis du sender tegningen pr. email skal den vedhæftes i PDF format.


Det nemmeste er ofte at tegne ændringerne ind på den eksisterende tegning over huset. Hvis du ikke har en tegning af det bebyggede areal, kan du hente en kopi på kontoret i kontorvagten 1-3 søndag i hver måned i tidsrummet kl. 12-13 i havesæsonen.


Når du har færdiggjort tegningerne skal du tage kontakt til Byggeudvalget for at få startet en byggesag.


Når tegningerne er godkendt, kan du påbegynde dit byggeri. Byggeriet skal være tilendebragt senest 2 år efter godkendelsen.

Her finder du en fil, hvor du kan se, hvordan byggezonen er på din grund og hvor meget du må bebygge og hvor. 


Det er altid en god idé at rette henvendelse til Byggeudvalget i god tid, idet der godt kan gå noget tid fra din henvendelse til godkendelse af byggeriet.


Ved tvivlsspørgsmål er du også meget velkommen til at e-maile byggeudvalget@ronhojgaard.dk med dit spørgsmål.

Brændeovn

Hvis du gerne vil have en brædeovn i dit kolonihavehus, skal du først indtegne brændeovnens og skorstenens placering i huset på en tegning. Tegningen skal du aflevere sammen med en ansøgning og byggesag til Byggeudvalget.

Skorstensfejer

Skorsten og brændeovn skal efter opsætning tilmeldes:


Skorstensfejermester

Marc Bring Zepernick

Skovlunde Byvej 12, st.

2740 Skovlunde

tlf. 44 92 25 85

http://marc.skorstensfejer.nu/


Skorstensattesten skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse.

Læs mere om skorstensfejerens betalingsbetingelser her.

Trampolin

Vedtaget på generalforsamling marts 2023


Ydersiden af trampolin placeres minimum 2,5 meter fra nabohæk/skel i lighed med legehuse/drivhus.