Vurderingsudvalg

Vurderingsudvalget

Vurderinger aftales med formanden for vurderingsudvalget via vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk.


Betingelsen for, at huset kan vurderes, er at tegningen stemmer overens med det faktiske byggeri, og at evt. ulovligt byggeri er fjernet.


Du/I bedes kontrollere, at alt byggeri er ført på tegningen, og at tegningen er godkendt af foreningens byggeudvalg. Hvis tegningen over hus og havelod er bortkommet, kan du hente en kopi i foreningshuset i kontortiden.


Al bebyggelse skal være opført i overensstemmelse foreningens Deklarationer.

Herefter aftales vurderingsdag.


Vurderingsudvalget skal sikre sig, at der er godkendte tegninger på alt byggeri. Hvis ikke dette er tilfældet, skal tegninger føres ajour og godkendes, inden huset kan blive vurderet.

Hvis der er foretaget forbedringer (udover almindelig vedligehold) på huset, er det en god idé at

finde regninger på disse frem, så de kan vises til vurderingsfolkene og blive medregnet i vurderingen.


Husk! Går vurderingsholdet forgæves, koster det et gebyr på 300,00 kr.

Herefter bliver huset vurderet. Vurderingen skal betales, inden vurderingspapirerne kan udleveres.

Vurderingen koster 2.000,00 kr. og betales ved overførsel til bankkonto.


Følgende fremsendes til sælger:

1 Retningslinjer for salg

2 Vurderingsdokument

3 Kolonihaveforbundets vejledning til vurderinger - herunder anke af vurdering (hvis medlemmet ønsker at anke vurderingen til kredsen)


Hvis det ikke lykkes at sælge via ventelisten, så kan opslag om salg (hvis det ønskes) placeres i foreningens udhængsskab ved foreningshuset.Hvad er vores huse værd?

Mange er nysgerrige efter at vide, hvad deres hus er værd, og om det kan betale sig at lave den ene eller den anden udvidelse/forbedring. Her er det vigtigt at slå fast, at vi er underlagt regler og takster/tariffer fra Kolonihaveforbundet, og disse bliver opdateret hvert år. Man kan derfor risikere, at noget bliver værdisat anderledes fra ét år til et andet. Det betyder, at man ikke kan forudsige, hvad et hus vil være værd, og ikke mindst at man ikke kan forvente at få dækket alle sine udgifter (købspris + forbedringer), når man sælger. Man skal derfor primært tænke på, om en forbedring er noget, man selv vil sætte pris på, mens man bor i huset, og ikke forvente at man får alle udgifterne dækket ved et salg.

Når det er sagt, er det altid en god idé at gemme kvitteringer på de udgifter man har haft i forbindelse med en forbedring, da der så er større sandsynlighed for at få (nogle af) udgifterne inkluderet i vurderingen. Endelig er det vigtigt at pointere, at alt byggeri skal være godkendt af byggeudvalget. Ellers bliver det ikke vurderet, og tæller altså som uden værdi, hvis man overhovedet får lov til at sælge.
Vurderingsudvalget består af:

Vurderingsfolk er:
Signe Stripp
Heidi Winding

Betty Kirstein

Vibeke Leth

Bent Michael Lundorf
Berit Zimling (formand/udenfor bestyrelsen)


Kontakt:

vurderingsudvalget@ronhojgaard.dk


Der er lukket for vurderinger i dec. 2023/jan-feb. 2024Link til vurderingsregler kolonihaveforbundet (2022-2024).