Containergården

Åbningstid med bemanding:

Søndage fra kl. 10.00 - 12.00


Det er muligt at få adgang til containergården med nøglebrik (godkendt på GF 2024).

Mangler du at afhente nøglebrik, så kom forbi foreningshuset i kontortiden se åbningstid her


Vejldning på brug af nøglebrik kan ses her.


Containergården holdes åben med bemanding om søndagen i havesæsonen (1. april til 30. september), samt søndag i uge 42 (Vedtaget på GF april 2024)


Hvad må du aflevere i containergården?

Det kan være svært at finde ud af, hvilket affald, man kan aflevere hvor.

Læs denne korte beskrivelse og gør turen til containergården let for dig og mig.


Alt affald SKAL sorteres efter den udleverede sorteringsguide fra Ballerup kommune

 

Containergården er bemandet i åbningstiden.

Haveejerne skal efter anvisning selv komme affaldet i beholderne.

 

Trailer til småt elektronisk affald

Fjernsyn, radio, PC- udstyr med mere.

 

Container til jern

Gaskomfurer, gryder og andet jern og metal.

 

Have- og grenaffald

Rødder, hvor kernen (stammen) er maks. 10 cm i diameter.

 

OBS! Følgende kan ikke afleveres i containergården.

Det skal du selv aflevere på genbrugsstationen.


Malingrester, kemikalieaffald, eternit, tagpap, glasuld, asbest, lysstofrør,

genopladelige batterier, akkumulatorer, olieaffald, medicinrester, køleskabe,

frysere, elkomfurer, gasflasker og stød (store rødder).

 

Affaldssorteringsguide fra Ballerup Kommune kan ses her - Klik her


Frivillige til containergården søges!


  • Har du lyst til at være med blandt dem, der bidrager med frivilligt arbejde?
  • Har du lyst til at være en del af det sociale sammenhold af frivillige?
  • Kan du afse et par timer en onsdag eller søndag?


Så henvend dig til dem der har vagten på containergården eller skriv til: containergaarden@ronhojgaarden.dk.


Det kræver ingen forudsætninger at være frivillig.

Containergården/Grønneområder

André Høstrup (udenfor bestyrelsen)

containergaarden@ronhojgaard.dkOBS: Mails vil blive læst og besvaret i containergårdens åbningstid samt løbende henover vinteren.


Containergården

Biospand og bioposer kan hentes på containergården i åbningstiden.