VENTELISTE

Sommerbyen Rønhøjgård

Venteliste

Opdatering maj 2019: Vi har nu udsendt en bekræftelse på optagelse på ventelisterne for maj 2019 til og med april 2020. Har du mod forventning ikke modtaget sådan en email, så kontakt os straks på emailadressen nedenfor.

Vi har registreret 7 på den interne venteliste - alle de "gamle" har bevaret deres plads.

Vi har registreret 86 på den eksterne venteliste - 53 af de "gamle" har ikke bevaret deres plads.


Opskrivning til ventelisten kan kun ske søndage i april i kontortiden fra 12:00-13:00 i foreningshuset. Når der er 100 personer på ventelisten, optages der ikke flere, før antallet er nedbragt.


Det koster 250 kr. at blive skrevet på ventelisten og 150 kr. at beholde sin plads på ventelisten.


Der betales kontant ved opskrivning. Ønsker man at beholde sin plads på ventelisten året efter, skal man igen møde op i april måned og betale for at beholde sin plads på listen.


Skal du sælge din have, skal du sælge via ventelisten.


Her er lidt statistik for, hvordan vores ventelister har udviklet sig:

Efter opskrivningerne og forlængelserne i april 2018, var der 90 på den eksterne venteliste, og 3 på den interne venteliste. I løbet af sidste sæson er der blevet solgt 12 haver via ventelisten og 9 haver er blevet præsenteret for hele ventelisten uden at have fundet en køber på denne.


Link til reglerne for ventelisten.


Ved spørgsmål kontakt ventelistens administrator på ventelisten@ronhojgaard.dk.