Arkiv

Gamle nyheder


1/10-20

Vær opmærksom på at containergården nu kun er åben om søndagen, og sidste dag er søndag d. 18. oktober.


P.g.a coronavirus er årets julebanko aflyst, og frivilligfesten er udsat på ubestemt tid.


8/9-20

Som bekendt er den nye lokalplan sendt i høring. Fristen for indsendelse af kommentarer er d. 20. september. Vi opfordrer alle til at sende kommentarer, hvis der er noget man er utilfreds med.

Forslaget til den nye lokalplan finder I her:

https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/412 

Som inspiration kan I via dette link se, hvordan bestyrelsens høringssvar foreløbigt ser ud. Der vil helt sikkert komme nogle tilføjelser, men det er dette svar, vi har sendt til Kolonihaveforbundet som vil lade deres jurister give os noget feedback.

Alle bestyrelser (2 medlemmer fra hver) i haveforeningerne i Ballerup er i øvrigt indkaldt til et "Dialogmøde med Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann" d. 16. september, hvor dagsordenen er som følger:

1. Velkomst

2. Hvad gør de enkelte haveforeninger for at hindre helårsbeboelse?

3. Hvad gør de enkelte haveforeninger for at sikre lovlige byggerier?

4. Hvordan vil de enkelte haveforeninger foreslå, at kolonihavelovens bestemmelser og definitioner overholdes i praksis?

5. Spørgsmål fra haveforeningerne

6. Afslutning

Desuden er der i kredsen indkaldt til et møde d. 15. september, hvor alle foreningerne i Ballerup kommune koordinerer/udveksler deres svar, og kredsen vil sende et svar til kommunen på kredsens vegne.


26/8-20

Vi vil gerne minde jer om at Kolonihaveforbundet er i gang med en medlemsundersøgelse med sidst frist for deltagelse d. 31. august.

Vi opfordrer alle til at givere deres mening til kende.

Læs mere her:

http://kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/


17/8-20

Borgermøde om den nye lokalplan.

I morgen d. 18/8 er der borgermøde angående den nye lokalplan som skal erstatte vores gamle deklaration.

P.g.a. coronavirus er det begrænset hvor mange borgere der kan deltage, men hver forening har fået reserveret 3 pladser, så vi møder med 3 fra vores bestyrelse, og mødet kan ses direkte her:

https://ballerup.dk/borger/foelg-borgermoedet-om-den-kommende-lokalplan-kolonihaveomraaderne

hvor optagelsen af mødet også kan ses senere.

Forslaget til den nye lokalplan kan ses her:

https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/412

og tidsfristen for indsigelser er d. 20. september.

Alle opfordres til at indsende en indsigelse - men bestyrelsen sender naturligvis en på foreningens vegne, og kredsen indserder også en.16/6-20

(Alle der har registreret deres emailadress i Kolonihaveforbundets medlemskartotek har i dag modtaget nedenstående besked. Har du ikke modtaget den mail, så mangler vi din emailadresse eller også er den registreret forkert. Du kan se i opslaget fra d. 11/4-19 REGISTRERING AF EMAILADRESSER, hvordan du får opdateret din emailadresse.)


Som I måske er klar over, så er Ballerup kommune i gang med at lave en ny lokalplan, som bl.a. sætter regler for, hvad der er tilladt at bygge i vores forening.


Den nye lokalplan vil højst sandsynligt blive sendt ud til offentlig høring d. 22. juni.


Når den nye lokalplan er i offentlig høring, må der ikke længere udstedes byggetilladelser - hverken efter de gamle regler, eller efter de nye (foreslåede) regler.

Dette gælder indtil den nye lokalplan er vedtaget (evt. med ændringer), hvilket i værste fald kan tage op til et år.


Så går I i byggetanker, skal I snarest muligt sende tegninger over det ønskede byggeri til byggeudvalget@ronhojgaard.dk. De vil så blive godkendt i forhold til de gamle regler.


Alternativt, hvis man tror de nye regler bliver bedre i forhold til det, man ønsker at bygge, skal man vente til lokalplanen bliver vedtaget, før man kan få godkendt byggeriet.


Forslaget til lokalplanen findes på kommunens hjemmeside, og vi skal understrege at der kan komme ændringer baseret på de høringssvar som indløber i høringsperioden:

https://ballerup.dk/sites/default/files/sbsys/Publication1804/Enclosures/Forslag%20til%20lokalplan%20nr.%20182%20for%20kolonihaverne%20med%20kortbilag.pdf
9/6-20


- Nyt fra bestyrelsen


Pga. coronavirus er både præmiering af haver og vores traditionelle Sankt Hans arrangement aflyst. Heldigvis er Aktivitetsudvalget klar til at afholde kondibanko, så vi få noget social aktivitet i år.


Forårets arbejdsdag er også aflyst og som følge af dette har bestyrelsen besluttet at vi i denne sæson ikke vil opkræve bod, hvis man ikke har deltaget i mindst en af arbejdsdagene. Den der har deltaget i år (til vinterbeskæringen) vil derfor blive godskrevet for at have deltaget i næste sæson.


Vi har konstateret at det har grebet om sig med at medlemmer har sat "private" skilte op for handicap-parkering. Man kan ikke på den måde reservere sin egen personlige parkeringsplads, da der er tale om et fælles område.

Dvs. markering af, at en parkeringsplads er forbeholdt en bestemt bil, er heller ikke tilladt. En handicap-parkeringsplads er således forbeholdt alle, der har et gyldigt kort til handicapparkering.

Det er for flere år siden besluttet, at der maksimalt må være 2 handicap-parkeringspladser på hver vej/allé. Dette er ikke overholdt alle steder.

Vi vil derfor bede alle, der har sat sit eget skilt op, om at fjerne det inden d. 1. juli.

Sker det ikke, vil foreningen herefter sørge for at de bliver fjernet.

Han man spørgsmål, kan man kontakte bestyrelsen på kontakt@ronhojgaard.dk26/5-20


- Nyt fra bestyrelsen


Den seneste opdatering fra myndighederne giver ikke anledning til at vi kan ændre i de

ændringer i vores aktiviteter, som vi annoncerede d. 1/4, så de gælder stadig.


Vi følger naturligvis løbende de seneste udmeldinger fra myndighederne og Kolonihaveforbundet, og vil skrue op for aktivitetsniveauet så snart det er muligt.


- Ulovligt affald på parkeringspladsen på Hindbær Allé.


Der er samlet en stor bunke affald på parkeringspladsen på Hindbær Allé.

Det er strengt forbudt at lægge affald på fællesområderne. Den ENESTE undtagelse fra dette, er når der i januar - og først når dette er meldt ud - kan lægges grenaffald på de markerede områder.


Bestyrelsen mener ikke at det kan være en opgave og udgift, som foreningen skal påtage sig, så havelejerne på denne vej må selv sørge for at det bliver fjernet.


1/4-20


- Nyt fra bestyrelsen i forbindelse med coronavirus:


Vi følger naturligvis retningslinjerne fra myndighederne og Kolonihaveforbundet. Det betyder følgende:


Kontoret er lukket for fysiske/personlige henvendelser. Vi henviser i stedet til at man skriver til kontakt@ronhojgaard.dk eller lægger en seddel i postkassen som vil blive tømt hver søndag.


Containergården er åben, men der er lavet foranstaltninger som sørger for at man kan holde afstand til hinanden. Se detaljerne i opslaget fra d. 23/3-20.


Opskrivning på ventelisten sker nu elektronisk/online og kan ikke ske ved personligt fremmøde. Se mere under VENTELISTE.


Vurderinger og salg fungerer som normalt - selvfølgelig under hensyntagen til at holde afstand.


Alle sociale aktiviteter er indstillet indtil videre.


Vi ser en vis sandsynlighed for, at vi bliver nødt til at udsætte arbejdsdagen den sidste lørdag i maj, men det er for tidligt at rykke den. Vi følger løbende med i myndighedernes retningslinjer og annoncerer så snart som muligt når/hvis den bliver rykket.


Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden - men online. Sker der ændringer i myndighedernes retningslinjer, som kan medføre ændringer i ovennævnte (eller andre) aktiviteter i foreningen, indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, så vores retningslinjer kan opdateres.Vi vil gerne gentage disse af myndighedernes retningslinjer:


1. Bliv hjemme i din helårsbolig, hvis du har symptomer på coronavirus.

2. Hold afstand.


Vi håber at I kan nyde jeres haver i denne usædvanlige tid.


23/3-20


- Nyt fra Containergården:


Containergårdens åbning i Haveforeningen Rønhøjgaard👨‍🌾

Så åbner vi Skraldesæsonen Anno 2020 og datoen for åbningsdagen er:🧐


Søndag d. 29 marts 2020 fra kl. 10.00 til kl. 12.00 -

Lidt før tid, vi vil jo så gerne i gang i haven🍻🥰.


I år er det desværre uden åbningsfest på Containergården.


Læs venligst nedenstående🤓


● Coronavirus:👨‍🔬

Vi skal passe på hinanden og derfor indfører vi nogle få regler for aflevering af skrald.

1. Max 3 inde ad gangen på selve Containergården udover dem, der er på vagt.

2. Ved ankomst. Vent langs græskant. Der vil være 2m afmærkning langs vejen.

3. Der vil være en indgang og en udgang på Containergården. Vi vil være til stede og hjælpe.

4. Husk at vi ikke må samles i flok, så overhold venligst vores midlertidige regler.


● Kommunens genbrugsstation:👩‍⚖️

Desværre er den lukket for private.

1. Hjælp os på Containergården. Vi kan desværre ikke håndtere store mængder af byggeaffald og andet som burde køres til direkte til genbrugsstationen.

1. Find en plads i haven og afvent kommunen og genbrugsstations henvisninger.

2. Trailer læs og fyldte varevogne med byggeaffald osv. vil desværre blive afvist hos os!


● Beton-affald "Fliser og andet der er støbt"

1. Vi har desværre ikke beton-affald fra i år. Det blev meget lidt brugt.

2. Vores hyggelige "Bytte-genbrugsguld-station" på Containergården, får en opslagstavle. Benyt den og Facebook "Rønhøjgård-vi hjælper hinanden" når fliser og andet skal finde nyt hjem.🧙‍♂️


● Bliv frivillig på Containergården:👩‍🌾

1. Som frivillig på Containergården er du repræsentant for: Miljøet for Affald-Sortering (o:

2. Du bliver en del af fællesskabet i vores haveforening, med mange hyggelige frivillige.

3. Du vil møde mange dejlige og spændende kolonister med masser af gode råd. Rigtigt hyggeligt.

4. Tre vagter på Containergården, giver fritagelse for afgift! "Udeblivelse af arbejdsdag"

5. På din vagt er der mulighed for en kaffe, the, vand el. en øl. (o;

6. Du vil være den første til at se, hvad der kommer til vores Bytte-genbrugs-guld-station

7. Vil du være med som frivillig, så henvend dig på Containergården i åbningstiden.

8. De første par vagter står du med en frivillig, som har erfaring.

9. Der er sprit, latexhandsker og masker til de frivillige.


Åbningstider på Containergården sommeren 2020🙏

Onsdage fra kl. 17.00 til kl. 19.00

Søndage fra kl. 10.00 til kl. 12.00


Som sædvanlig har vi åbent frem til skolernes efterårsferie og derfor er sidste dag på Containergården

Søndag d.18. oktober 2020 10.00 til 12.00

Obs! Kun søndage i oktober.🐶


Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen og i særdeleshed vores nye kolonister.🍻

Vel mødt til sommeren 2020 i Haveforeningen Rønhøjgård

Mange hilsner fra os på Containergården👋


12/3-20


- Grundet situationen med Corona-virus er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid. En ny dato vil blive annonceret med mindst 2 ugers varsel.


7/3-20


- Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud.


- Ballerup Kommune har bedt os om at informere jer om status på den nye lokalplan via denne skrivelse


28/12-19


- Rigtig glædelig jul og godt nytår🥳
I januar måned må vi igen lægge grene og afklip på vores parkeringsplads🅿️
Der må lægges én bunke på hver Alle/vej og det er midt på parkeringspladsen.👩‍🔧

De røde prikker på tegningen er ca. hvor der må være bunker.👍
Mange hilsner fra Containergården


28/9-19


- Det nye nummer af Rønbladet er nu udkommet, og er tilgængeligt her på hjemmesiden, og bliver delt ud i haverne i denne weekend.

Så tjek jeres postkasse og se det nye flotte blad.


27/9-19


- De to arbejdsdage i år har tilfældigvis begge faldet i en ulige uge. Så for at dem, der arbejder i weekenden i ulige uger også har mulighed for at deltage i en arbejdsdag, har bestyrelsen besluttet at indføre en ekstra arbejdsdag - lørdag d. 19. oktober. Den vil dog langt fra have samme omfang som de andre arbejdsdage, og vi opfordrer til at det kun er dem, der endnu ikke har kunnet deltage i en arbejdsdag, som tilmelder sig.


16/9-19


- Som det fremgår af referatet af det seneste bestyrelsesmøde, gik vores formand, Ulrik, af pr. d. 5/9. Heraf følger - ifølge vedtægterne - at Anders overtager posten som formand indtil næstkommende ordinære generalforsamling, Heidi er konstitueret som næstformand, og førstesuppleant, Kim, træder ind i bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne takke Ulrik for det store arbejde han har lagt i foreningen.


- Bestyrelsens vil gerne sige tusind tak for den store tilslutning til arbejdsdagen den sidste lørdag i august.
Det var virkelig dejligt at se så mange positive og arbejdsomme medlemmer, der støtter op om fællesskabet.
Vi satte endnu engang rekord mht. hvor meget vi fik nået, og der skal lyde en særskilt tak til børnene, som også var super aktive.
Endelig skal der også lyde en stor tak til Lars og André for deres planlægning af beskæring og vedligeholdelse af foreningens værktøj.


29/8-19


- Vi sætter enndu engang rekord i antal tilmeldte til arbejdsdagen! :-)

Bemærk at vi får brug for mange redskaber. Skriver jer derfor gerne på listen i linket under beskrivelsen af arbejdsdagen ovenfor, så har kan skabe os et overblik over, hvad vi har/mangler. Man må gerne møde op til arbejdsdagen selvom man ikke fik nået at tilmelde sig i tide, men man kan så ikke forvente at der er mad til en til frokosten, da den blev bestilt i lørdags. (Vi ved hvem I er, så vær venlig at vente med at tage mad til I kan se, om der der mad nok ;-) )


- Hvis man er interesseret i flere detaljer om egetræet i afdeling B, så kan man læse hele rapporten fra "trædoktoren" her.18/8-19


- Nu er der fundet en dato for præmiehavevandringen - se øverst på siden her.


- Der har været bekymringer angående det store egetræ i afdeling B. Vi har fået en "trædoktor" til at se på det, og konklusionen er heldigvis at træet har det fint/skal nok komme sig. Det er højst sandsynligt blevet skadet af en påkørsel af en græsslåmaskine.


- Vi arbejder stadig på forslaget til vandmålere og forventer i starten af september at kunne bringe nyt og indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


- Bemærk at vi har brug for en del redskaber til den næste arbejdsdag - se opslag øvert på siden her, og husk at tilmelde jer! :-)1/8-19


Vi kan hermed offentliggøre hvem, der har fået præmie for deres have i år.

Se under Div. informationer -> Præmiehaver.


Tillykke til alle


1/7-19


Vi er så småt begyndt på at forberede den næste arbejdsdag. Hvis du har forslag til, hvad der skal/kan laves, så skriv til tilmelding@ronhojgaard.dk senest d. 21. juli. Vi er specielt intresseret i at vide, hvis der mangler sten/grus på din sti - husk at skrive husnr. og om det evt. er en "bagsti".


Og så kan vi da lige sige tak til alle der deltog i jubilæumsfesten - og ikke mindst festudvalget. Sikke en succes!


25/5-19


TAK!

Bestyrelsen vil gerne takke alle jer, der mødte op til arbejdesdagen.

82 haver var repræsenteret af i alt 136 deltagere. Det er et at de højeste antal i foreningens historie.

Vi er glade for at at så mange støtter op om fællesskabet.

Der blev ydet en stor indsats af alle, og resultatet er tydeligt i vores forening.

Stemningen var god og vi håber at I alle hyggede jer lige så meget som bestyrelsen fik indtryk af.

Ingen gik i hvert fald sultne hjem og snakken gik lystig under frokosten.

Vi glæders og til at se mindst lige så mange i august.

Mvh. Bestyrelsen


22/5-19


EFTERLYSNING

Til arbejdsdagen på lørdag har vi brug for 2 trailiere til at køre grenaffald væk.

Hvis du har en trailer vi kan låne, så skriv til tilmelding@ronhojgaard.dk 


Derudover får vi brug for en masse hakker og koste, så vi kan få gjort vores parkeringspladser pæne. Derfor må du meget gerne tage en hakke og en kost med til arbejdsdagen. Husk evt. at lave et mærke på redskaberne, så du kan genekende dem, så de ikke bliver væk.


Vi glæder os til at se det rekord store antal tilmeldte på arbejdsdagen.


Mvh.

Bestyrelsen


5/5-19


VI MANGLER FRIVILLIGE PÅ CONTAINERGÅRDEN 

Henvend dig på containergården i åbningstiden, hvis du har lyst til at hjælpe til engang imellem, yde lidt for fællesskabet, og få første parket til at se, hvad andre smider til genbrug.


PLANLÆGNING AF ARBEJDSDAGEN

Vi har lavet følgende foreløbige plan angående arbejdsdagen lørdag d. 25. maj.

Man er velkommen til at komme med input hvis man har flere idéer til, hvad der bør/kan laves. Henvend dig i så fald til formanden eller en anden fra bestyrelsen.NYT ANGÅENDE JUBILÆUMSFESTEN

Se det sidste nye angående aktiviterne og festen i forbindelse med vores 50års jubilæum her.11/4-19


REGISTRERING AF EMAILADRESSER: 

På generalforsamlingen blev det besluttet at indkaldelser til generalforsamlinger fremover sendes pr. email (referatet er stadig under udarbejdelse).

Derfor er det vigtigt at vi har den rigtige emailadresse på alle.

Du kan tjekke/tilføje/opdatere den emailadresse, vi har registreret, således:


1. Log in på kolonihaveforbundets hjemmeside via dette link

Brugernavn: Dit medlemsnummer i kolonihaveforbundet - det står på bagsiden af havebladet du har fået tilsendt

Adgangskode: Postnummeret på din hjemmeadresse (hvis du ikke har ændret koden)


2. Klik på "Foreningsportalen - adgang" i menuen nederst på siden.

(Nu du er der, så tjek lige at dine oplysninger er korrekte - hvis ikke så send en mail med de korrekte oplysninger til kassereren@ronhojgaard.dk - det er nemlig kun emailadressen du selv kan ændre)


3. I menuen øverst vælger du "Oversigt" -> "Ændre e-mail og/eller password"


4. Indtast/ret din emailadresse og klik "Gem ændringer"EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi arbejder stadig på at få materialet klar til den ekstraordinære generalforsamling angående vandmålere. Det er derfor stadig usikkert, hvornår det bliver, men det bliver altså hverken d. 28/4 eller d. 5/5 som først udmeldt.29/1-19


EFTERLYSNING I: Til generalforsamlingen mangler vi en referent. Hvis det er en opgave du, eller en du kender, gerne påtager dig, så henvendig dig hurtigst muligt til vores formand, Henrik.

Bemærk at generalforsamlingen optages med mikrofon, så man har denne optagelse at støtte sig til efter generalforsamlingen er afholdt.


EFTERLYSNING II: Som det fremgår af det seneste referat fra bestyrelsesmødet i januar, stiller vores formand ikke op til genvalg. Da bestyrelsen ikke har en kandidat til en efterfølger til denne post, hører vi meget gerne fra dig, hvis du skulle have interesse i at være formand for en velfungerende bestyrelse og have indflydelse på foreningens fremtid.

Kontakt vores formand, Henrik, hvis du er interesseret eller har spørgsmål - det gælder i øvrigt ogs, hvis man "kun" er interesseret i en "almindelig" bestyrelsespost.


Bemærk at der er kommet et bilag til referatet fra bestyrelsesmødet i november, da aktivitetsudvalget har ønsket en uddybning af en af formuleringerne i referatet.


22/1-19


Der bliver ikke nogen vinterbeskæring af foreningens arealer i år men man kan stadig i hele januar lægge sin private afklip i én fælles bunke på hver vej. Disse bunker vil kørt væk i starten af februar.

Sammensætningen af aktivitetsudvalget er opdateret.


2/1-19


Aktivitetskalenderen er opdateret og vandforbruget for december og dermed også hele året er tilgængelig på vandudvalgets side.


18/11-18


VIGTIG BESKED TIL ALLE MEDLEMMER

På kolonihaveforbundets kongres i år blev det (vistnok) vedtaget, at nybyggeri, forbedringer og vedlighold foretaget fra d. 1/1 2019 og fremover kun vil blive godskrevet i vurderingsrapporten, hvis der foreligger dokumentation (regning) på udgifterne hertil.

Vi skriver "vistnok", fordi der kom et ændringsforslag, som havde til hensigt at åbne op for udokumenterede udgifter. Men formuleringen i referatet er noget vrøvl, så vi venter i spænding på at se, hvordan formmuleringen bliver i de nye regler..


1/11-18


Det er blevet tid til regulering af fugle bestanden i vores område. Derfor skal man ikke blive forskrækket, hvis man møder en eller to jægere på følgende datoer: 3/11, 17/11, 1/12, 15/12, 5/1 og 19/1.


21/8-18


Rereratet fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden, det samme er vandforbruget for den seneste måned - som desværre igen satte rekord. (Disse to månedlige opdateringer sker i øvrigt længe før, de bliver nævnt her, så hvis du er nysgerrig, opfordres du til at gå ind under referater hhv. vandudvalget). Desuden er bestyrelsens sammensætning opdateret samt aktivitetskalenderen.


14/7-18


Rereratet fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden, og nu er der kommet billeder af bestyrelsesmedlemmerne.


4/7-18


Vandforbruget er opdateret. I den forbindelse har formanden følgende meddelelse:


"Kære lejere i Rønhøjgård

Vores vandforbrug er i juni måned STEGET utroligt meget. Det var en TØR måned ok, MEN alle skal spare på vandet. For 2 år siden (2016) brugte vi 3.359 m3 i juni, i juni 2018 brugte vi 4.408m3. Begræns vandforbruget i haven. Det er mit ønske og håb.

                     Venlig hilsen Henrik Dencker, formand"


Desuden er nogle af aktiviteterne opdateret.


8/6-18


Referat fra seneste bestyrelsesmøde (juni) ligger nu under fanen Referater. Desuden er nogle af aktiviteterne opdateret.


3/6-18


Referat fra generalforsamlingen samt bestyrelsesmøderne i april og maj ligger nu under fanen Referater. Desuden er vandforbruget for maj måned tilføjet i tabellen under Vandudvalget.


16/5-18


Lørdag d. 26. maj er det igen tid til arbejdsdag. Se opslaget ovenfor eller på Facebook. Husk at tilmelde jer, så vi ved hvor meget mad vi skal købe ind.


4/5-18


NYT FRA DRIFTSUDVALGET:


"Hej alle i Rønhøjgård

I anledning af sommerens komme er driften på vej ud på stierne - første gang søndag d. 6. maj!


Vi kikker på:

Stien, hækken, beplantning i forhaver og køretøjer af enhver art på stierne.


Er du i tvivl om, hvordan og hvorledes det skal være, kan du finde ordensreglerne her: Vedtægter og Ordensregler


Mange sommerhilsner fra Driftsudvalget"


Hjemmesiden er blevet opdateret med den nye bestyrelse, udvalg, referater, og vandforbruget i april måned.


26/4-18


Det godkendte årsregnskab for 2017 og budget for 2018 ligger nu under "Årsrapport 2017" i fanen "DIV. INFORMATIONER".


9/4-18


HUSK PÅ LØRDAG D. 14. APRIL KL. 14.00 ER DER FRIVILLIGMØDE.

Mød op i foreningshuset og kom med dine gode idéer, og fortæl hvornår og med hvad du kan bidrage. En enkelt aften til Kondibanko eller lignende er også en stor hjælp. Så kom og vær med til at vi kan holde gang i vores aktiviteter i foreningen.


Som noget nyt fremlægger vi nu det månedlige vandforbrug på vandudvalgets side. Der vil senere blive tilføjet flere historiske data til fornøjelse for dem, der kan lide at grave i historien.


22/3-18


HUSK GENERALFORSAMLINGEN KL 10:00 PÅ SØNDAG D. 25/3 PÅ TAPETEN


Husk også at i april måned har vi åbent for opskrivning (og forlængelse) på ventelisten - både den eksterne og den interne - på foreningskontoret i kontortiden. Se mere under fanen VENTELISTE.


13/3-18


Vi søger to nye medlemmer til bestyrelsen. Ét af de nye medlemmer skal gerne have lyst til at lave mødeindkaldelser og lave referat. Bestyrelsen mødes en aften om måneden og medlemmerne varetager desuden forskellige opgaver for foreningen.


Som bestyrelsesmedlem bliver du del af et aktivt fælleskab, og får desuden mulighed for at præge foreningen.


Kontakt bestyrelsesformand Henrik Dencker, hvis du er interesseret på dencker.henrik@gmail.com26/2-18


Hej alle i Rønhøjgård


Det ville være så fantastisk hvis du/i havde nogle timer tilovers, til fællesarbejde i vores forening .


Vinterbeskæringen blev vi aldrig helt færdige med. Ifølge vores 5 års plan.

Vi var jo kun 15 personer og vi er over 500 huse ???


Vi mangler det sidste stykke af parkeringspladsen Morbær Allé

Planen er at vi mødes nu på lørdag den 3. marts kl. 9.00 på Containergården

Regner med at 8 til 10 personer kan klare det på en 3-4 timer. Vi slutter af med lidt købemad og lidt til halsen..


Vi har langt vej igen, før vi bare skal vedligeholde vores store grønne område.

Alle steder er det groet godt og grundig til, efter mange års manglende interesse og frivillige på dette område.


Håber at se så mange som muligt, så foreningen ikke, (dvs. os) skal ud og købe arbejdskraft.

"Købe arbejdskraft" betyder lejestigning igen. Eller en bod for ikke at deltage, i det frivillige arbejde!


Mange hilsner herfra og vel mødt på lørdag


På foreningens vegne

Lars 

Containergården23/2-18


Referater for bestyrelsesmøderne i december, januar og februar er lagt på hjemmesiden. Vi beklager forsinkelsen.7/2-18


Torsdag d. 15. februar bliver der hentet grenaffald på parkeringspladserne. Prøv at samle det så meget som muligt - gerne i en bunke pr. vej.8/1-18


Dette års ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 25. marts kl. 10.00 på Tapeten.


Husk at fristen for indkomne forslag jvf. vedtægterne er d. 10. januar.


---


D. 20. januar er sidste dag, der reguleres for fugle i denne vinter.18/12-17


Til alle i Rønhøjgård


Bestyrelsen vil ønske alle lejere i Rønhøjgård en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.


Her i december har vi afholdt vores traditionelle Julebanko og der kom langt flere end vi regnede med og MANGE tak for det. Der blev budt på gløgg, æbelskiver, øl og vand. Alt foregik i LADEN som naboforeningen har. Til de der har været med før, må vi jo tilstå at klokkeslættet blev rykket til kl. 13.00 og måske var det derfor vi blev så mange, eller måske har vi fået nye aktive medlemmer. Uanset hvad så var det en rigtig hyggelig eftermiddag.


Vi ses måske lørdag d. 13. jan. 2018  kl. 09.00 til morgenmad for at arbejde kl. 10.00 med vinterbeskæring. Frokost kl. 12.30 og vi slutter kl. 16.00 senest.

Arbejdstøj og handsker er påkrævet.


De varmeste hilsner fra bestyrelsen


---


HUSK Der reguleres for krager, skader og duer d. 6. og 20. januar, så bliv ikke forskrækket, hvis du ser en jæger om formiddagen disse to dage.


---


Referater fra bestyrelsesmøderne i oktober og november er tilføjet. Referatet for mødet i december tilføjes hurtigst muligt.


5/11-17


JULEBANKO

Så er det snart jul igen tro det eller ej , men bestyrelsen afholder igen i år julebanko i LADEN  søndag d. 10.12.2017  kl. 1300

Alle er velkommen også med familie, der serveres glögg og æbelskiver og hvad der dertil hører øl og vand er der også, så der mangler ikke noget for at få en hyggelig eftermiddag.


Priser :  1 plade  kr. 10,00

              3 plader kr. 25,00

og så håber vi at præmierne står mål med prisen.


På glædelig gensyn, med venlig hilsen   bestyrelsenTid til Regulering for Krager, Skader og Duer

Bliv ikke forskrækket, hvis du ser/hører en jæger i vores forening et kvarter før solopgang inditl kl. 10.30 på følgende datoer. De kommer her for at regulere bestanden af ovennævnte fugle.

11/11 - 25/11 - 10/12 - 6/1 - 20/1


25/09-17


Referatet fra bestyrelsesmødet i september er nu tilgængeligt under referater, og den nyeste udgave af Rønbladet ligger i bladets fane. Det trykte blad vil blive omdelt i haverne i denne uge.


21/09-17


Listen over dette års præmiehaver er tilføjet på siden over præmiehaver (som findes under "Div. informationer").

Stort tillykke til alle præmietagerne fra bestyrelsen!

Referatet fra bestyrelsesmødet i august er nu tilgængeligt under referater.

Referatet fra mødet i september vil blive lagt op snarest.


08/08-17


Proceduren for salg er opdateret/præciseret. Se den under salgsudvalget.

Oplysninger om skorstensfejer er opdateret. Se under byggeudvalget.


04/08-17


Havevandring

Søndag d. 13. august mødes vi ved foreningshuset kl. 13.00 og går derfra sammen med havekonsulenten rundt og ser de flotte præmierede haver.

Der vil være kaffe/te og kringle i foreningshuset, når vi er færdig med at kigge på haver.


Datoen for præmiefesten er sat til d. 30. september. Mere information følger.


Nyt fra aktivitetsudvalget:

Sommerfesten er rykket d. 26. august og holdes i forlængelse af arbejsdagen.

Vi ses!


19/07-17


Nyt fra aktivitetsudvalget:

Sommerfesten er planlagt til d. 12. august.

Gem datoen og hold øje her, på Facebook, i udhængsskabene mv. angående tilmelding.

Vi ses!


14/07-17


Nyt fra aktivitetsudvalget:

Sommerfesten som var planlagt d. 27/7 er desværre aflyst.

Det forventes at den i stedet afholdes medio/ultimo august.

Den nye dato vil blive offentliggjort hurtigst muligt.


09/07-17


Referat fra seneste bestyrelsesmøde er nu tilgængeligt under "REFERATER".


06/07-17


Nyt opslag fra Aktivitetsudvalget angående loppemarked (se ovenfor)

(Er nu fjernet igen)30/06-17


Rønbladet er kommet online - under "Rønbladet" fanen, og en ny velkomstskrivelse, som alle nye havelejere får, er også kommet online - der er et link til højre her på forsiden.

Endelig er her en besked fra vores formand:


"Vandforbrug i Rønhøjgård

Som ikke alle ved aflæses vandforbruget hver måned af Jenø Cservenka og nu efter det første halve år er gået af 2017, må vi konstatere at vi har brugt ca. 500m3 mere end sidste år.

MEN

Specielt i maj og juni måneder, hvor vi formoder, at næsten alle er i kolonien, er forbruget faldet, og det viser, at der er mange, der sparer på vandet . Naturligvis har det regnet en del (som vores skarpsynet kasserer siger) alligevel skal alle have:


TAK


Venlig hilsen

Henrik Dencker, formand"


29/05-17


Tak til alle jer, der deltog i arbejdsdagen i lørdags!.

Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængeligt under fanen "REFERATER".

Datoerne for de aktiviteter, der p.t. er planlangt i denne sæson, kan finders under fanen "AKTIVITETER 2017".14/05-17


Husk at vi har arbejdsdag i foreningen lørdag d. 27. maj (og lørdag d. 26. august).

Altid den sidste lørdag i maj og august måned - så er det til at huske. :-)

Referat af seneste bestyrelsesmøde er nu tilgængeligt på hjemmesiden.08/05-17


Linket til seneste referat er rettet, og "Bestyrelsen" fanen er opdateret.

Udvalgssiderne vil blive opdateret snarest.

Der er lukket for opskrivning på ventelisten. Vi har p.t. 54 på ventelisten.05/05-17


Referat af den nye bestyrelses første møde er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Beskrivelsen af den nye bestyrelse og udvalg vil blive lagt på hjemmesiden d. 8/8.Fra Aktivitetsudvalget;


!!!VIGTIGT!!!        !!!OPRÅB!!!        !!! VIGTIG!!!


Foreningens aktivitetsudvalg har behov for nye udvalgsmedlemmer. Den nuværende arbejdsbyrde er for tung og der er behov for MINIMUM 2 nye medlemmer.


Der er i dette skriv IKKE tale om frivillige til afholdelsen af de forskellige arrangementer, men medlemmer til selve udvalget der skal være med til at planlægge og forberede årets aktiviteter.


Hvis der ikke kan findes mindst 2 nye medlemmer, kaster det eksisterende udvalg håndklædet i ringen.


I praksis vil det betyde at aktiviteter så som kondibanko, Sankt Hans og sommerfesten ikke længere vil blive afholdt.

Vi håber at det lykkes at finde de nødvendige medlemmer så vi kan fortsætte med at styrke det sociale i vores dejlige forening.


Tilmelding kan ske ved at kontakte Samantha Smed på tlf.

53 63 69 89 eller på containergården hos Samantha Smed, André Høstrup eller Charlotte Arlington søndag d. 2. april.


Deadline for tilmelding er kl. 12:00 søndag d. 2. april.


!!!VIGTIGT!!!        !!!OPRÅB!!!        !!! VIGTIG!!!GENERALFORSAMLING 2017


Søndag den 26. marts 2017 kl. 10.00 (husk sommertid)

På Tapeten i den store sal, Magleparken 5


(Indkaldelse, forslag samt regnskab er også sendt med posten)
07/03-17


Grenaffald bliver afhentet den 21. og 22. marts.

Så skal du af med grenaffald kan det derfor lægges i de bunker der allerede ligger på parkeringspladserne rundt omkring i foreningen, der må ikke laves nye bunker!01/03-17


Seneste referat tilgængeligt på hjemmesiden.


23/02-17


OBS!

Der er ved en fejl opkrævet havelej pr. 1. marts fra betalingsservice,

I skal se bort fra denne opkrævning, og slette den i jeres bank.

Jeg bekalger ulejligheden.


Venlig hilsen


Betty Kirstein

Kasserer.


Næste opkrævning er den 1. maj.15/02-17


Update: Der er åbnet igen!

Der er pt. lukket for vandet i område "400 lige numre". Vi arbejder på at få åbnet igen hurtigst muligt.18/11-16


JULEBANKO den 10. december!

Igen i år afholder vi det hyggelige julebanko i Laden.

Kom og hyg nogle timer med andre kolonister og se om du er heldig at vinde noget lækkert med hjem til julen.

Vi starter kl. 12:00.På følgende datoer vil der være to jægere ude i foreningen og regulere i råge bestanden.


26/11-16

11/12-16

14/01-17

28/01-17


Der vil i januar 2017 igen være mulighed for at lægge grenaffald i bunker på parkeringspladserne. HUSK kun en bunke pr. vej!


Grenaffaldet bliver afhentet i februar måned.
16/11-16


Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. november 2016 er lagt op.


HUSK, indkomne forslag til generalforsamlingen 2017 modtages seneste den 10. januar.18/10-16


OBS!! Indbrud i flere kolonihaver!

Desværre har der indenfor få dage været flere indbrud i vores forening. Hjælp hinanden ved lige at kigge ind til naboen og se om alting er som det skal være!17/10-16
VINTERBESKÆRING


Vinterbeskæringen står for døren i vores kolonihave Rønhøjgård!


Planen er at vi mødes i foreningshuset lørdag den 14. januar 2017 kl 9.00 til lidt morgenmad.


Frokost indtager vi omkring kl. 13.00 i foreningshuset og herefter arbejder vi videre til ca. kl. 16.00


Hvis du kommer til denne hyggelige dag, bedes du venligst ringe/skrive til mig på mobil 51515133 eller mail: nyhavn@live.dk


Vi skal jo købe morgenmad, frokost, øl og vand.


God vinter og vi ses i det nye år!


Håber at se mange af jer

På foreningens vegne,

Lars Ottosen
09/10-16


Referat fra bestyrelsesmødet den 6. oktober kan findes under fanen 'referater'.29/09-16


OBS!!


Containergårdens åbningstider er noteret i vores blad til at være onsdage kl. 17:00-19:00 og søndage kl. 10:00-12:00 (også i oktober), grundet meddelelse om at vores faste tid i kolonihaverne er udvidet til 1. november.


Imidlertid har vi modtaget en meddelelse den 27. september fra Ballerup Kommune, om at det er i strid med Kolonihaveloven såvel som intentionerne i de kommende lokalplaner.


Ballerup Kommune lægger derfor op til, muligheden for længerevarende sammenhængende natophold i kolonihaverne bliver i perioden 01.april - 30. sep. Det vil sige 5 måneder og 30 dage. Derudover må overnatning kun finde sted i kortere perioder, weekender og ferier - som tidligere aftalt.


DERFOR :

Åbningstiderne i containergården er 1. april - 16. oktober som ovenfor nævnt, og resten af onsdagene i oktober er der LUKKET.


Containergården lukker helt efter den 30. oktober 2016 frem til sæsonstart i april 2017.


Bestyrelsen beklager at måtte meddele dette.28/09-2016


Bestyrelsesreferatet fra september er lagt på hjemmesiden.19/08-16


HUSK at der er arbejdsdag i foreningen lørdag den 27. august kl. 10:00-16:00.

Vi starter ved foreningshuset og slutter med helstegt pattegris om aftenen. Der bliver serveret frokost og kolde drikkevarer i løbet af dagen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen!16/08-16


Referat fra august er lagt på hjemmesiden.

Præmiehaver 2016 er opdateret.04/08-16


Husk at det er på søndag den 7. august at der er havevandring.

Vi starter kl. 13:00 ved foreningenshuset og går derefter rundt til alle de præmierede haver. Der sluttes af med kaffe og kage.


Referat fra juli er nu at finde på hjemmesiden.18/07-16


SMT-VARMEPUMPER kommer igen på besøg herude.

Det foregår på søndag den 24. juli fra 10:00-12:00.

Lennart står oppe ved containergården i åbningstiden.


Derudover tilbyder han igen serviceeftersyn af din varmepumpe til kr. 498,- pr. varmepumpe.


Serviceeftersynene ligger mandag den 25/7 og tirsdag den 2/8.

Ønsker du at bestille tid kan dette gøre på 22 37 38 78 eller via mail til LH@SMT-Varmepumper.dk
Fra Aktivitetsudvalget
12/07-16


Sommerfest ved foreningshuset.

Lørdag d. 6. august kl. 16 - ?

Kl. 16 starter vi festen med en masse forskellige lege for børn og voksne i alle aldre. Kl. 18 vil der være lækker mad fra grillen.

Øl, vand og vin kan købes til fabelagtige priser.

Prisen for en hel dags hygge er 50 kr. pr. person inkl. en is for børn under 15.


Billetter til årets fest kan købes ved foreningshuset torsdage 18-20 og

søndage 12-13 indtil d. 28.7.2016.


Dagen starter med et hyggeligt loppemarked kl. 10-14 og en

spændende skattejagt for børn, så der vil være aktiviteter

ved foreningshuset hele dagen.


Hvis du har lyst til at hjælpe til med at få

årets fest til at blive fantastisk så meld dig

som hjælper


Hilsen AktivitetsudvalgetHUSK at sæt kryds i kalenderen den 27. august hvor der er arbejdsdag.

Mere info kommer senere.
05/07-16


Loppemarked - Lørdag d. 9 juli 2016, kl. 10-14

Så er det tid til at rydde ud i gemmerne og få solgt ud af kolonihaveskattene.

Vi sælger 21 spil, mad og drikke.

Der vil være besøg fra Kattens Værn, som tilbyder at klippe negle på dit kæledyr for 20 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

Hilsen Aktivitetsudvalget22/06-16


SANKT HANS aften - torsdag den 23/06-16

Vi starter på det store grønne område fra kl. 18:00.


Kl. 18:00 Salg af mad og drikke

Kl. 19:00 Salg af lodder starter

Kl. 19:30 Udlevering af en gratis is til børn under 14 år.

Kl. 20:30 Bål tale

Bålet tændes

Midsommervisen synges


Nittepræmier bliver trukket når alle lodder er solgt

Ret til ændringer forbeholdes.Referatet fra bestyrelsesmødet i juni er lagt på hjemmesiden.09/06-16


Vi skal endnu engang gøre opmærksom på at minimerer kørslen på vores stier. Dagligt kører både biler, knallerter og motorcykler på stierne!


Vi ser også flere og flere droner der flyver rundt over haverne i foreningen. Det er ulovligt at flyve med droner i foreningen.


Læs mere her:

http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler06/06-16


Referat fra Generalforsamlingen 2016 er lagt op på hjemmesiden, ligeledes er referatet fra bestyrelsesmødet i maj.

Derudover er fanen 'venteliste' tilføjet og diverse andre ting er opdateret på hjemmesiden. Flere ændringer vil løbende komme.